Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Występowanie alergenów grzybiczych w powietrzu tunelu lekkoatletycznego

Autor:
Ewa Mędrela-Kuder
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
261
Strona końcowa:
264
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
zarodniki grzybów, powietrze, alergia, obiekty sportowe
Czytaj

Wprowadzenie: Grzyby anamorficzne odgrywają znaczną rolę w powstawaniu odczynów alergicznych. Największe znaczenie w alergii mają zarodniki grzybów należące do rodzajów: Alternaria i Cladosporium. Cel: Celem pracy było określenie stężenia alergenów grzybiczych w powietrzu tunelu lekkoatletycznego, w którym trenują studenci Akademii Wychowania Fizycznego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2005 r. w dwóch okresach: na początku tygodnia przed zajęciami oraz pod koniec tygodnia po ich zakończeniu. Próbki powietrza pobierano metodą sedymentacyjną, jednocześnie dokonując pomiaru temperatury i wilgotności względnej. Wyizolowane grzyby inkubowano w temp. 27°C i 37°C, a następnie oznaczano do gatunku. Wyniki: Z powietrza wyhodowano średnio 216,6 jtk/m3 przed rozpoczęciem zajęć i 286,7 jtk/m3 po ich zakończeniu. W próbkach powietrza po zakończeniu zajęć dominowały grzyby należące do rodzajów: Aspergillus (38,9%): A. niger, A. fumigatus, Penicillium (25,0%): P. chrysogenum, P. viridicatum, P. lanosum, oraz Rhodotorula (16,6%). Wnioski: Stężenie alergenów grzybiczych w powietrzu było wysokie. Może to u osób narażonych na wzmożoną wentylację płuc wywołać objawy alergii.