Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Higiena obuwia w profilaktyce grzybicy stóp

Autor:
Michalina Falkiewicz-Dulik, Anna B. Macura
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
265
Strona końcowa:
271
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
higiena obuwia, stan mikologiczny stóp, profilaktyka grzybicy
Czytaj

Wprowadzenie: Od pierwszego dnia użytkowania obuwia następuje proces zasiedlania przez drobnoustroje. Ich wzrost uwarunkowany jest bezpośrednio mikroklimatem zamkniętej przestrzeni wnętrza obuwia. Obecność patogennych grzybów w obuwiu jest częstym powodem przewlekłego charakteru grzybic stóp oraz nawrotów choroby. Cel pracy: Ocena odporności mikrobiologicznej obuwia pochodzącego z seryjnej produkcji i wykonanego z materiałów sanityzowanych. Ocena stanu mikrobiologicznego stóp użytkowników obuwia. Materiał i metody: Wymazy pobrane z obuwia i przestrzeni międzypalcowych stóp użytkowników oraz próbki materiałów obuwiowych. Badania polegały na założeniu hodowli i identyfikacji grzybów. Wyniki: W obuwiu stwierdzono 23 gatunki grzybów, w tym 9 gatunków chorobotwórczych wywołujących grzybicę stóp. Wnioski: 1. Stwierdzono obecność wielu gatunków grzybów chorobotwórczych na stopach użytkowników oraz w obuwiu. 2. Aby ograniczyć rozwój drobnoustrojów podczas użytkowania obuwia, wskazane jest stosowanie higienicznych wykończeń materiałów. 3. Zabezpieczone przeciwgrzybi-czo wnętrze obuwia może skutecznie zapobiegaæ przed zakażeniem i reinfekcją stóp. 4. Właściwości mikrobiologiczne materiałów stosowanych do produkcji obuwia mają znaczący wpływ na jego higienę i trwałość użytkową. 5. Odporność mikrobiologiczną materiałów można poprawić przez stosowanie odpowiednio dobranych substancji biocydowych.