Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Mikoflora pomieszczeń oddziału położniczo-noworodkowego

Autor:
Agnieszka Gniadek, Anna B. Macura, Monika Nowak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
273
Strona końcowa:
279
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby pleśniowe, oddział położniczo-noworodkowy
Czytaj

Wprowadzenie: Większość infekcji grzybiczych występujących wśród noworodków wywołana jest grzybami z rodzaju Candida, jednak coraz częściej obserwuje się zakażenia spowodowane grzybami pleśniowymi z rodzaju Aspergillus. Cel pracy: Ocena występowania grzybów w pomieszczeniach oddziału położniczo-noworodkowego. Materiał i metody: Metodą aspiracyjną za pomocą aparatu typu MAS 100 dokonano w grudniu 2005 r. w ciągu 5 kolejnych dni, dwukrotnie: rano i wieczorem, pomiaru liczby grzybów w powietrzu 14 pomieszczeń oddziału położniczo-noworodkowego, m.in. sal porodowych oraz noworodkowych w systemie rooming-in. Wyrosłe na podłożu kolonie grzybów liczono, a identyfikację przeprowadzono według zasad przyjętych w mikologii. Wyniki: Spośród 140 próbek uzyskanych z powietrza badanych pomieszczeń we wszystkich izolowano grzyby. Średnia liczba grzybów w 1 m3 powietrza w całym cyklu badawczym w poszczególnych pomieszczeniach wahała się od 5 j.t.k.xnr3 do 750 j.t.k.xm-3. Istotne różnice statystyczne między poborami rannymi i wieczornymi stwierdzono w 3 (p<0,001) i 5 (p<0,05) dniu badania. Najczęściej izolowanymi grzybami były grzyby z rodzaju Penicillium i gatunku Aspergillus fumigatus. Wnioski: źródłem zakażeń grzybiczych na oddziałach położniczo-noworodkowych może być powietrze zawierające oportunistyczne grzyby pleśniowe.