Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kolonizacja przewodu pokarmowego niemowląt grzybami drożdżopodobnymi

Autor:
Krystyna Stencel-Gabriel, Aldona Lukas, Anna Obuchowicz, Iwona Gabriel
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
281
Strona końcowa:
283
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida, infants, age distribution
Czytaj

Wprowadzenie: Kandydoza jako choroba infekcyjna wywoływana jest przez grzyby drożdżakopodobne, a w szczególności przez gatunek C. albicans i występuje na terenie całego globu. Najczęstszą przyczyną biegunek o podłożu grzybiczym w grupie niemowląt do 12. mies. ż. jest C. albicans (37,1%). Celem badania jest ocena zmienności występowania grzybów drożdżakopodobnych w przewodzie pokarmowym niemowląt od 0. do 18. miesi., uwzględniając czynniki środowiskowe mogące mieæ wpływ na wilgotność środowiska wewnątrzdomowego. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 101 noworodków z 3 miast Górnego Śląska. W badanej grupie dodatni wywiad atopowy u matki stwierdzono u 15 osób (14,8%). Okna plastikowe w mieszkaniach były u 40 dzieci, a okna drewniane u 61. Ogrzewanie CO było w 48 domach mieszkalnych, gazowe w 12, węglowe - 37, a elektryczne w 4 mieszkaniach. 47 niemowląt karmiono naturalnie do 3. mies.ż., 31 niemowląt do 6. miesi., do 12. mies.ż. - 20, a do 18. mies.ż. 3 dzieci było karmionych piersią. Doustne probiotyki stosowano między 0.-3. mies.ż. u 10,8% niemowląt, między 3.-6. mies.ż. u 12,87%, między 6.-12. mies.ż. u 16,83%, 12.-18. mies.ż. u 7,92%. Próbki kału pobierano w okresie noworodkowym,3., 6., 12. i 18. mies.ż. Wyniki: Mediany izolowanej ilości grzybów w poszczególnych miesiącach wynosiły u noworodków=2,228*103 (n=7), w 3. mies.ż. media-na=l,200><104 (n=21), w 6. mies.ż. mediana=l,8><104 (n=13), 12. mies.ż. mediana=2,520><104 (n=42), w 18. mies.ż. mediana=3,25><104 (n=12). Wzrost ten nie jest znamienny statystycznie względem poszczególnych pomiarów w 0., 3., 6., 12., 18. mies.ż. (p=0,748). Nie wykazano zależności między rodzajem ogrzewania i okien zamontowanych w mieszkaniach. Wnioski: W okresie niemowlęcym występuje stały wzrost ilości grzybów izolowanych z przewodu pokarmowego niemowląt.