Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Częstość występowania grzybów Candida spp. w pochwie kobiet ze zmianami dysplastycznymi nabłonka szyjki macicy

Autor:
Alicja Ekiel, Daniela Friedek, Małgorzata Romanik, Gayane Martirosian
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
284
Strona końcowa:
286
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida, LSIL, HSIL, ASCUS
Czytaj

Wprowadzenie: Grzyby z rodzaju Candida należą do flory komensalnej organizmu człowieka. Obecność drożdżaków w drogach rodnych stanowi ryzyko endogennych zakażeń. Istniejące zapalenie ułatwia zakażenie i replikację wirusem HPV (human papilloma virus). Cel pracy: Ocena częstości występowania i zróżnicowania gatunkowego grzybów Candida spp. kolonizujących pochwę kobiet ze stwierdzoną dys-plazją nabłonka szyjki macicy. Materiał i metody: Badanie mikologiczne przeprowadzono u 91 kobiet: 25 z wynikiem badania ASCUS (Atypical Squamous Cells ofUndetermined Significance - atypowe komórki nabłonka płaskiego trudne do jednoznacznej interpretacji), 25 ze zmianami dysplastycznymi nabłonka szyjki macicy niskiego stopnia LSIL (Low Grade Squamous Intraepithelial Lesions), 9 z dysplazją nabłonka szyjki macicy wysokiego stopnia (High Grade SquamousIntraepithelialLesions - HSIL), oraz 32 bez zmian dysplastycznych nabłonka szyjki macicy. Materiałem do badań były wymazy z tylnego sklepienia pochwy, w których oznaczono obecność grzybów, pałeczek Lactobacillus spp. GBS (grupa B Streptococcus) i pałeczek Gram-ujemnych. Izolowane szczepy drożdżaków identyfikowano do gatunku na podstawie dodatniego testu filamentacji i identyfikacji biochemicznej (ID 32C firmy bioMérieux). Wyniki: Obecność grzybów z rodzaju Candida stwierdzono w drogach rodnych 10% wszystkich badanych kobiet. Nie wykazano znamiennych różnic w częstości izolacji szczepów Candida spp. w badanych grupach. Większość (77,8%) izolowanych szczepów została zidentyfikowana jako gatunek Candida albicans. Wnioski: Nie stwierdzono znamiennych różnic w częstości kolonizacji grzybami między grupą kobiet z dysplazją nabłonka szyjki macicy a grupą z prawidłowym wynikiem badania cytologicznego. Najczęściej izolowanym gatunkiem była Candida albicans.