Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Tinea capitis u dzieci w materiale Kliniki Dermatologii AM w Gdańsku

Autor:
Magdalena Lange, Roman Nowicki, Barbara Bykowska, Aneta Szczerkowska-Dobosz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
291
Strona końcowa:
294
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybica skóry owłosionej głowy, dzieci, etiologia, klinika
Czytaj

Wprowadzenie: Grzybica skóry owłosionej głowy należy do najczęstszych i typowych dla populacji dziecięcej postaci klinicznych grzybicy. Cel pracy: Aktualizacja czynników etiologicznych wywołujących tinea capitis w rejonie Gdańska oraz analiza korelacji obrazu klinicznego i etiologii zakażeń grzybiczych w obrębie owłosionej skóry głowy. Materiał i metody: W Klinice Dermatologii AM w Gdańsku w latach 1993-2005 (13 lat) przebadano 2919 dzieci (w wieku od 2 tygodni do 18 lat), u których podejrzewano różne formy zakażenia grzybiczego. Grzybicę owłosionej skóry głowy rozpoznano oraz potwierdzono bezpośrednim badaniem mikologicznym i dodatnim wynikiem hodowli u 214 dzieci (118 chłopców i 96 dziewczynek). Wyniki: Obserwowano zdecydowaną przewagę zakażeń wywołanych dermatofitami zoofilnymi - 211 (98%) przypadków, nad zakażeniami spowodowanymi dermatofitami antropofilnymi - 3 (1,4%) przypadki. Florę mitologiczną odpowiedzialną za powstawanie tinea capitis w naszym materiale zdecydowanie zdominował Microsporum canis - 194 (90,66%) przypadki, rzadziej rozpoznawano zakażenia wywołane przez Trichophyton mentagrophytes - 14 (6,54%) przypadków, Trichophyton verrucosum - 3 (1.40%) przypadki, Trichophyton tonsurans - 2 (0,93%) przypadki i Microsporum audouinii - 1 (0,47%) przypadek. Grzybica owłosionej skóry głowy występowała przede wszystkim u dzieci od 4. do 7. r.ż. Tinea capitis charakteryzowała się dużą różnorodnością obrazu klinicznego, od postaci przebiegających z niewielkim stanem zapalnym do form cechujących się dużym nasileniem stanu zapalnego z tworzeniem zmian typu kerion. Wnioski: Microsporum canis okazał się najczęstszym w naszym materiale patogenem odpowiedzialnym za rozwój grzybicy owłosionej skóry głowy i powodował powstawanie zmian o różnym obrazie klinicznym, zarówno typowych dla tinea capitis superficialis, jak i tinea capitis profunda.