Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktywność wybranych enzymów hydrolitycznych w szczepach C. albicans i C. glabrata, wyizolowanych z różnych ontocenoz pacjentek z cukrzycą typu 2

Autor:
Agnieszka Jaskółowska, Alina Maciejewska, Jolanta Kwaśniewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
295
Strona końcowa:
300
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida, enzymy hydrolityczne, cukrzyca typu 2
Czytaj

Wprowadzenie: Prowadząc badania mikologiczne u pacjentek z cukrzycą typu 2 leczonych ambulatoryjnie (grupa A) i poddanych hospitalizacji z powodu cukrzycy i jej powikłań (grupa B), wykazano wyższą prewalencję grzybów w większości ontocenoz oraz istotnie częstsze występowanie zarażeń wieloogniskowych u chorych hospitalizowanych. W celu charakterystyki wyodrębnionych szczepów oznaczono gatunki oraz asymilacyjne kody numeryczne. Cel pracy: Kontynuując ocenę wybranych cech szczepów, w dalszym etapie badań oceniono aktywność hydrolityczną szczepów Candida albicans i C. glabrata, wyodrębnionych od pacjentekz cukrzycą typu 2. Materiał i metody: Doświadczenia wykonano z użyciem półilościowego testu APIZYM (bioMérieux), pozwalającego na ujawnienie aktywności 19 hydrolaz. Materiał do badań stanowiło 76 szczepów C. albicans i 12 szczepów - C. glabrata, pochodzących od chorych grupy A oraz 27 szczepów C. albicans i 10 - C. glabrata wyodrębnionych od pacjentek grupy B. Wyniki: Najwyższąaktywnościąw szczepach obu gatunków wyróżniły się fosfataza kwaśna, arylamidaza leucynowa i esteraza. Wykazano istotnie wyższą aktywność N-acetylo-fS-glukozaminidazy i [3-glukozydazy w szczepach C. albicans wyizolowanych od chorych grupy B, w porównaniu ze szczepami od pacjentek grupy A. Stwierdzono także wyższą aktywność fosfohydrolazy naftolowej w szczepach C. glabrata, wyodrębnionych od kobiet leczonych ambulatoryjnie, w porównaniu ze szczepami wyhodowanymi od pacjentek poddanych hospitalizacji. Wnioski: Stwierdzenie różnic aktywności niektórych enzymów w szczepach Candida w zależności od grupy pacjentekz cukrzycą typu 2 pozwala na bliższą charakterystykę szczepu grzyba i może wiązać się z jego patogennością.