Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza występowania grzybów w pomieszczeniach bloku operacyjnego

Autor:
Hanna Rolka, Elżbieta Krajewska-Kułak, Jacek Szepietowski, Cecylia Lukaszuk, Krystyna Kowalczuk, Krystyna Klimaszewska, Anna Baranowska, Barbara Jankowiak, Katarzyna Kajewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
301
Strona końcowa:
305
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby, powietrze, sale operacyjne
Czytaj

Wprowadzenie: Pomieszczenia służby zdrowia charakteryzują się z reguły znaczną koncentracją flory patogennej. W przypadku obniżenia odporności u osób hospitalizowanych stwarza to potencjalne źródło zakażeń szpitalnych. Cel pracy: Ocena częstości występowania patogenów grzybiczych w powietrzu sal bloku operacyjnego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Chirurgii jednego z białostockich szpitali. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w czterech porach roku rano oraz po południu. Materiał do badań mikologicznych stanowiło powietrze pobierane przy wejściu do budynku szpitalnego, wejściu na blok operacyjny, korytarzu bloku operacyjnego, salach operacyjnych i wybranych pomieszczeniach bloku operacyjnego. Do monitorowania zanieczyszczenia powietrza grzybami użyto aparatu SAS Super 100 (pbi international). Klasyfikacji izolowanych grzybów dokonywano zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wyniki: W powietrzu sal operacyjnych izolowano zmienną liczbę kolonii grzybów zależną od pory roku i dnia. Patogenami grzybiczymi izolowanymi z powietrza były grzyby: Candida albicans, Mucor species, Penicillium species, Aspergillus species. Wnioski: 1. Zauważono tendencję obniżania się po zabiegach operacyjnych liczby patogenów grzybiczych w salach wyposażonych w wentylację laminarną. 2. Głównym patogenem grzybiczym izolowanym z próbek pobranego powietrza był grzyb Candida albicans. 3. Nie wykazano istotnych statystycznie zależności między liczbą kolonii grzybów, temperaturą a wilgotnością względną.