Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Trudności lecznicze grzybicy u chorych na cukrzycę

Autor:
Anita Hryncewicz-Gwóźdź, Ewa Plomer-Niezgoda, Eugeniusz Baran
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
315
Strona końcowa:
317
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
cukrzyca, leki przeciwcukrzycowe, leki przeciwgrzybicze
Czytaj

Cukrzyca jest częstym schorzeniem, dla którego wskaźnik chorobowości określa się na 2-6%. Choroba ta sprzyja różnym infekcjom, m.in. grzybiczym. W trakcie terapii grzybicy u pacjentów z cukrzycą należy rozważyć możliwość wystąpienia interakcji leków przeciwgrzybiczych z insuliną lub doustnymi preparatami przeciwcukrzycowymi. Ponieważ interakcje lekowe mogą byæ skutkiem zaburzeń eliminowania terapeutyków w przypadku jednakowej drogi ich metabolizmu, przeanalizowano sposób metabolizowania preparatów przeciwcukrzycowych i przeciwgrzybiczych. Do leków najczęściej obecnie stosowanych w grzybicach powierzchownych należą pochodne azolowe: itrakonazol,flukonazol i ketokonazol oraz terbinafina. Zarówno pochodne, jak i azolowe, jak i większość leków przeciwcukrzycowych jest metabolizowane przy udziale cytochromu P-450, ale przy udziale innego enzymu w przypadku itrakonazolu i ketokonazolu (leki przeciwcukrzycowe - CYP 2C9, itrakonazol - CYP 3A4, ketokonazol - CYP - 3A4, flukonazol - CYP 2C9 i CYP - 3A4). Terbinafina nie jest metabolizowana przy udziale cytochromu P-450. Badania i obserwacje kliniczne wskazują na to, że itrakonazol i terbinafina są lekami dobrze tolerowanymi i bezpiecznymi w leczeniu grzybicy u osób z cukrzycą.