Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Drożdżaki z rodzaju Candida - nie zawsze patogenne, ale...

Autor:
Małgorzata J. Biegańska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
318
Strona końcowa:
321
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida, gatunki niepatogenne, atypowe infekcje
Czytaj

Wśród grzybów z rodzaju Candida bytujących w przyrodzie można wyróżnić mikroorganizmy chorobotwórcze, oportunistyczne i niepatogenne. Istnieją również takie gatunki, których właściwości biochemiczne spowodowały, że wykorzystano je w produkcji przemysłowej. Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie tych gatunków Candida, które bytują w otoczeniu ludzi i zwierząt bez wywołania zmian klinicznych u gospodarzy. Opisano również niektóre komensalne gatunki Candida oraz szczepy wykorzystywane przez człowieka do produkcji i przetwarzania żywności (np. w przemyśle mleczarskim czy produkcji wina). Mimo wspomnianych korzyści, niektóre z tych drobnoustrojów mogą w szczególnych przypadkach stanowiæ zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Zadaniem niniejszej publikacji jest również zwrócenie uwagi na te grzyby z rodzaju Candida, które izolowano z nietypowych przypadków zakażeń u ludzi i zwierząt.