Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Półinwazyjna aspergiloza płuc u 48-letniej kobiety - opis przypadku

Autor:
Beata Brajer, Halina Batura-Gabryel, Barbara-Kuźnar-Kamińska
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
322
Strona końcowa:
325
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
półinwazyjna aspergiloza płuc
Czytaj

W pracy przedstawiono przypadek 48-letniej kobiety, z wieloletnim wywiadem martwiczej grzybicy kropidlakowej płuc, powikłanej zakażeniem bakteryjnym w momencie przyjęcia do kliniki z powodu zaostrzenia choroby. Pacjentka w odległej przeszłości przebyła gruźlicę płucz pozostawieniem obustronnych rozległych zmian włóknistych. Włączenie odpowiedniego leczenia pozwoliło częściowo złagodzić dolegliwości chorej i zmniejszyæ zmiany widoczne w obrazie radiologicznym płuc. Przewlekła martwicza grzybica kropidlakowa płuc jest rzadką, podostrą chorobą spowodowaną przewlekłą infekcją dolnych dróg oddechowych przez grzyby z rodzaju Aspergillus. Opisywana najczęściej u osób z chorobami prowadzącymi do umiarkowanych zaburzeń odporności. Przewlekła infekcja Aspergillus wpływa na przebieg choroby podstawowej, powodując częstsze i dłuższe jej zaostrzenia, szybszą progresję zmian miejscowych oraz w znaczący sposób pogarszając stan ogólny chorego. Choroba rozwija się wolno, prowadząc do martwiczego (półinwazyjnego) zapalenia płuc (powstawanie jam, ropni, zwłóknień). Jest jednostką słabo znaną i rzadko rozpoznawaną. Powinna byæ jednak brana pod uwagę, jako potencjalny czynnik powodujący pogorszenie stanu ogólnego chorych i trudności w leczeniu chorób podstawowych, np. zaostrzeń POChP czy wcześniej przebytej gruźlicy płuc. Prawidłowa diagnoza przewlekłej martwiczej grzybicy kropidlakowej płuc może poprawiæ wyniki leczenia, zmniejszyæ dolegliwości chorych i zapobiec zgonom z powodu powikłań.