Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wstępna ocena przydatności testu Api Candida do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych

Autor:
Danuta Białasiewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
1998
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
83
Strona końcowa:
85
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby drożdżopodobne, test Api Candida
Czytaj

Oceniając przydatność testu Api Candida firmy bioMérieux do różnicowania gatunków grzybów, użyto do badań 21 szczepów wyizolowanych od pacjentów oraz 11 szczepów wzorcowych pochodzących z Katedry Biologii i Parazytologii Lekarskiej AM w Łodzi z rodzajów: Candida, Cryptococcus, Trichosporon i Geotrichum. W celu porównania identyfikację gatunków grzybów wśród szczepów wyizolowanych od pacjentów przeprowadzono na podstawie testu Api 20C tej samej firmy. W przypadku rozbieżności wyników uzyskanych po zastosowaniu testu Api Candida i Api 20C wykonano dodatkowo test Api 20C Aux. Stwierdzono zgodność rozpoznania gatunków za pomocą testu Api Candida i Api 20C dla 91% szczepów wyizolowanych od pacjentów. Właściwości biochemiczne szczepów wzorcowych Cryptococcus neoformans i Trichosporon cutaneum różniły się od przedstawionych w Tabeli identyfikacyjnej gatunków testu Api Candida.