Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola wielokanałowej śródściennej impedancji w ocenie czynności przełyku i refluksu żołądkowo-przełykowego

Autor:
Wojciech Błoński, Amine Hila, Donald 0. Castell
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
EN
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
6
Strona początkowa:
429
Strona końcowa:
435
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
połączona wielokanałowa impedancja i manometrią, połączona wielokanałowa impedancja i pH-metria, motoryka przełyku, refluks żołądkowo-przełykowy
Czytaj

Impedancja mierzy całkowity opór do płynącego prądu pomiędzy dwiema elektrodami. Wskaźnik ten jest odwrotnie proporcjonalny do przewodnictwa elektrycznego oraz powierzchni przekroju. Wielokanałowa sródścienna impedancja jest zależna od zmian w oporności do płynącego prądu (impedancja) pomiędzy dwiema metalowymi elektrodami w kształcie pierścieni (odcinek pomiaru impedancji) generowanego przez obecność bolusu wewnątrz przełyku. Wielokanałowa sródścienna impedancja ocenia kierunek ruchu bolusu wewnątrz przełyku (postępowy przy połknięciach lub wsteczny podczas refluksu żołądkowo-przełykowego) takjakjestto zdefiniowane przez odcinki pomiaru wielokanałowej śródściennej impedancji umieszczone wewnątrz przełyku. Wielokanałowa sródścienna impedancja połączona z tradycyjną manometrią przełyku dostarcza jednoczesnej informacji dotyczącej śródprzełykowych zmian ciśnień oraz poruszania się bolusu w przełyku. Wielokanałowa impedancja połączona z tradycyjną pH-metrią przełyku umożliwia identyfikację refluksu żołądkowo-przełykowego niezależnie od jego wartości pH.