Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzyby z rodzaju Candida błon śluzowych jamy ustnej oraz przedsionka nosa u chorych na łuszczycę pospolitą w okresie czynnym i w okresie klinicznej remisji choroby

Autor:
Franciszek Seneczko, Maria Magdalena Kostusiak, Andrzej Kaszuba, Stanisław Lupa, Grażyna Lipowczan, Ewa Trznadel-Budźko, Ewa Kwiecień
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
1998
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
87
Strona końcowa:
95
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
łuszczyca, błona śluzowa jamy ustnej, grzyby z rodzaju Candida

U 25 osób klinicznie zdrowych i u 34 chorych na łuszczycę pospolitą badano porównawczo kolonizację przez grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida różnych okolic błony śluzowej jamy ustnej: dziąseł, policzków, migdałków podniebiennych oraz błony śluzowej przedsionka nosa. Pobieranie materiału i diagnostykę mikologiczną przeprowadzono, wykorzystując aktualnie obowiązujące techniki laboratoryjne. U osób zdrowych i chorych na łuszczycę najniższe odsetki izolacji Candida sp. odnotowano w przypadku błony śluzowej dziąseł, a najwyższe - migdałków podniebiennych. U osób z łuszczycą w okresie zmian czynnych oraz w okresie klinicznej remisji, w każdej okolicy jamy ustnej odsetki izolacji Candida sp. były wyraźnie wyższe niż u osób zdrowych. U osób zdrowych ponadto izolowano tylko C. albicans, u chorych na łuszczycę natomiast - C. albicans i C. tropicalis. Izolacje z przedsionka nosa w obu grupach osobowych wypadły negatywnie.