Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktywność hydrolityczna grzybów z rodzaju Candida i występowanie grzybicy jamy ustnej u chorych na raka płuca i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

Autor:
Halina Batura-Gabryel, Witold Młynarczyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2000
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
77
Strona końcowa:
82
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida, aktywność hydrolityczna, kandydoza jamy ustnej, rak płuca, POChP
Czytaj

Aktywność enzymatyczna grzybów z rodzaju Candida jest jednym z czynników wpływających na przebieg zakażenia tymi drobnoustrojami. Badanie podjęto w celu określenia aktywności hydrolitycznej 58 szczepów Candida wyizolowanych z plwociny 30 chorych na raka płuca (RP) i 28 chorych na przewlekłą, obturacyjną chorobę płuc (POChP). Badano również częstość występowania objawów grzybicy jamy ustnej u tych chorych. Aktywność hydrolityczną określano za pomocą mikrotestu API ZYM firmy bioMérieux zawierającego substraty do oceny 19 hydrolaz. Jest to metoda półilościowa. Aktywność enzymatyczną badanych szczepów określano w nanomolach hydrolizowanego substratu, stosując skalę od 0 do 5. Wyniki badań: 1) szczepy gatunku albicans wykazywały aktywność 18 spośród 19, a szczepy gatunków innych niż albicans aktywność 14 spośród 19 badanych enzymów, 2) dla szczepów gatunku Candida albicans najsilniejsza była aktywność arylamidazy leucynowej (średnia 4,5), esterazy (3,7) i lipazy esterazowej (3,1), najsłabsza (średnia <0,08) trypsyny, a-chymotrypsyny i a-mannozydazy. Stwierdzono brak aktywności a-fukozydazy, 3) dla szczepów gatunków innych niż albicans charakterystyczna była bardzo silna aktywność arylamidazy leucynowej (4,5), esterazy (3,3), a następnie lipazy esterazowej (2,6) i fosfatazy kwaśnej (2,6). Nie stwierdzono aktywności 5 enzymów: trypsyny,a-chymotrypsyny, b-glukuronidazy, a-mannozydazy i a-fukozydazy. Stwierdzono istotne statystycznie różnice między aktywnością enzymów hydrolitycznych wydzielanych przez szczepy gatunku albicans i innych gatunków - dotyczyło to lipazy - znacznie silniej wydzielanej przez Candida albicans (p=0,002) oraz fosfatazy kwaśnej - znacznie silniej wydzielanej przez gatunki inne niż Candida albicans (p=0,003). W grupie chorych, u których z plwociny wyizolowano Candida albicans, stwierdzono występowanie grzybicy jamy ustnej u 33,4%, a u chorych, u których wyizolowano Candida species, stwierdzono występowanie grzybicy jamy ustnej u 50% badanych. Istnieje statystycznie istotna korelacja ujemna między występowaniem grzybicy jamy ustnej a wydzielaniem lipazy (p=0,006 - r=-0,37), arylamidazy walinowej (p=0 04 - r=-0,28), arylamidazy cystynowej (p=0,002 - r=-0,41), fosfohydrolazy naftylowej (p=0,008 - r=-0,36) i b-glukozydazy (p=0,04 - r=-0,28) w grupie chorych, od których wyizolowano Candida albicans. W grupie pacjentów, od których wyizolowano gatunki inne niż Candida albicans, nie stwierdzono takiej korelacji.