Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie zwężenia cieśni aorty pierwotnego lub wtórnego u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z wykorzystaniem stentów typu Cheatham-Platinum

Autor:
Paweł Dryżek, Tomasz Moszura, Beata Politowska, Jadwiga A. Moll, Shakeel A. Qureshi, Andrzej Sysa
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
5
Strona początkowa:
325
Strona końcowa:
330
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
koarktacja, rekoarktacja aorty, stenty Cheatham-Platinum, leczenie
Czytaj

Wprowadzenie: Zwężenie cieśni aorty jest wadą wrodzoną układu sercowo-naczyniowego, która może być leczona kardiochirurgicznie lub metodą interwencyjną, przezskórnie. W leczeniu interwencyjnym wykorzystuje się angioplastykę balonową przy użyciu cewników balonowych lub poszerzenie cieśni aorty stentem implantowanym na balonie. U pacjentów w wieku niemowlęcym i wczesnodziecięcym w leczeniu zwężenia cieśni aorty można stosować angioplastykę balonową, ponieważ średnica naczyń i aorty jest za mała do rutynowego stosowania stentów. U starszych dzieci, młodzieży i dorosłych do poszerzenia zwężonej cieśni aorty można stosować stenty. Cel pracy: Przedstawienie własnych doświadczeń w leczeniu pierwotnych i wtórnych zwężeń cieśni aorty u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z wykorzystaniem stentów typu Cheatham-Platinum (CP) oraz Covered. Materiał i metodyka: W Klinice Kardiologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w okresie od października 2004 do grudnia 2005 r. u 6 pacjentów implantowano stenty z powodu zwężenia cieśni aorty pierwotnego lub wtórnego - po leczeniu kardiochirurgicznym i(lub) angioplastyce balonowej. U wszystkich pacjentów implantowano skutecznie z wykorzystaniem balonów BIP (5/6) stenty typu CP w 5 przypadkach i jeden stent pokryty typu CP Covered u pacjenta po leczeniu chirurgicznym metodą Waldhausena. Wiek pacjentów w chwili zabiegu wynosił od 10 do 29 lat, średnio 18 lat, a masa ciała od 33 do 84 kg, średnio 55 kg. U czterech leczonych pacjentów zwężenie cieśni aorty było pierwotne, a u pozostałych dwóch stwierdzono nawrót zwężenia po leczeniu kardiochirurgicznym. ?rednica najwęższego miejsca cieśni aorty u leczonych pacjentów wynosiła od 1,5 do 16,7 mm, a gradient od 23 do 55 mmHg. Wyniki: Uzyskano poszerzenie aorty w miejscu zwężenia do średnicy od 9,8 do 20 mm, a gradient po implantacji stentu wynosił od 2 do 7 mmHg. Nie stwierdzono żadnych powikłań związanych z zabiegiem i okresem bezpośrednio po zabiegu. W okresie obserwacji wynoszącym od 3 do 17 miesięcy wszyscy pacjenci czują się dobrze, nie stwierdza się u nich podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi i nie wymagają podawania leków obniżających ciśnienie tętnicze. Wnioski: Leczenie pierwotnych i wtórnych zwężeń cieśni aorty z wykorzystaniem stentów typu CP lub Covered jest skuteczną metodą leczenia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Wykorzystanie balonów typu BIP ze stentami CP w leczeniu pierwotnych i wtórnych zwężeń cieśni aorty umożliwia prawidłowe i bezpieczne implantowanie stentu.