Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nadciśnienie tętnicze - nowe wytyczne postępowania 2006

Autor:
Zbigniew Gaciong
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
5
Strona początkowa:
331
Strona końcowa:
335
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nadciśnienie tętnicze, wytyczne, badania kliniczne
Czytaj

Nadciśnienie tętnicze pozostaje najważniejszym czynnikiem powikłań sercowo-naczyniowych i głównym zagrożeniem dla zdrowia społecznego. Od ponad 20 lat publikowane są przez grupy ekspertów i towarzystwa naukowe wytyczne, których celem jest optymalizacja postępowania diagnostycznego i terapeutycznego nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym. Podstawę do opracowania zasad postępowania stanowią wyniki kontrolowanych badań klinicznych i w ostatnich latach opublikowano wyniki wielu znaczących badań odnoszących się do skuteczności terapii hipotensyjnej, które powinny znacząco wpłynąć na praktykę kliniczną. Wyniki tych prób klinicznych (ASCOT-BPLA, VALUE, LIFE, INVEST) wskazują na przewagę skuteczności leków blokujących układ renina-angiotensyna nad preparatami z grupy beta-adrenolityków. W oparciu o powyższe dane ostatnie wytyczne Brytyjskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego zalecają unikanie tych leków u osób z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym, wskazując również na zwiększone zagrożenie cukrzycą.