Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stabilna dławica piersiowa - co nowego w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego?

Autor:
Jarosław D. Kasprzak, Paweł Życiński
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
5
Strona początkowa:
337
Strona końcowa:
342
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
choroba wieńcowa, leczenie, wytyczne
Czytaj

Nowe wytyczne postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej, które zostały opublikowane w tym roku przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, stanowią aktualizację wcześniejszych zaleceń z roku 1997. Wytyczne wskazują na duże znaczenie epidemiologiczne problemu, którego występowanie nadal narasta. Istotą właściwego leczenia, wświetle wytycznych, jest właściwe połączenie zaleceń niefarmakologicznych, stosowanie farmakoterapii niezbędnej, z jednej strony do poprawy rokowania, a z drugiej - dla poprawy jakości życia poprzez zniesienie objawów dławicowych. Wytyczne wskazują na dostępność i konieczność właściwego wyboru spośród szerokiej gamy badań diagnostycznych i prognostycznych pozwalających na trafną kwalifikację do procedur inwazyjnych. Należy podkreślić, że leczenie rewaskularyzacyjne w tej grupie pacjentów ma przede wszystkim znaczenie objawowe, stanowi jednak najczęściej najskuteczniejszą metodę poprawy jakości życia. Pomostowanie aortalno-wieńcowe pozostaje ważną metodą leczenia z wykazanym wpływem na rokowanie w wybranych podgrupach pacjentów z cięższymi postaciami schorzenia.