Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Współczesne poglądy na patogenezę i leczenie cukrzycy typu 2 - zalecenia kliniczne 2006

Autor:
Leszek Czupryniak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
5
Strona początkowa:
345
Strona końcowa:
349
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 2, dysfunkcja komórki |3, insulinooporność, powikłania naczyniowe cukrzycy, terapia wieloczynnikowa
Czytaj

Cukrzyca typu 2 jest jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych w Polsce, zapadalność na nią stale wzrasta. Jest to wynikiem częstszego występowania otyłości we współczesnych społeczeństwach. Nadwaga i otyłość wiąże się z rozwojem insulinooporności. Do rozwoju cukrzycy typu 2 dochodzi najczęściej u osób, u których endogenne wydzielanie insuliny przez komórki B jest niewystarczające do zrównoważenia zmniejszonej reakcji tkanek obwodowych na działanie insuliny. Wyniki dużych badań klinicznych (m.in. UKPDS - United Kingdom Prospective Diabetes Study) wskazują, że za postępujący charakter cukrzycy typu 2, czyli pogarszanie się kontroli metabolicznej mimo stosowanego leczenia, odpowiedzialna jest stopniowo narastająca niewydolność komórki B i w konsekwencji zmniejszające się wydzielanie insuliny. Współistnienie obydwu zaburzeń, tj. insulinooporności i niewydolności wydzielniczej komórki B, warunkuje farmakoterapię cukrzycy, na którą składa się stosowanie leków poprawiających insulinowrażliwość oraz preparatów stymulujących czynność komórki p. Jednakże podstawowym problemem zdrowotnym u chorych na cukrzycę jest występowanie powikłań naczyniowych i neurologicznych cukrzycy, powodujących średnie skrócenie życia chorych o 10 lat. Najnowsze wyniki badań (m.in. Steno-2, PROSIT) wskazują, że najskuteczniejszą metodą zmniejszenia częstości występowania późnych powikłań cukrzycy jest terapia wieloczynnikowa, polegająca na modyfikacji stylu życia przy jednoczesnym dążeniu do uzyskania optymalnej kontroli glikemii, ciśnienia tętniczego i profilu lipidowego oraz przyjmowaniu niewielkich dawek kwasu acetylosalicylowego oraz zaprzestaniu palenia.