Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wpływu kwasu acetylosalicylowego na funkcję płytek u pacjentów z chorobą wieńcową

Autor:
Marek Postuła
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
5
Strona początkowa:
355
Strona końcowa:
357
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ostre zespoły wieńcowe, PFA-100, oporność na kwas acetylosalicylowy, aktywacja płytek
Czytaj

Leki przeciwpłytkowe są powszechnie stosowane w prewencji powikłań zakrzepowych u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi. Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania w literaturze medycznej zjawiskiem „aspirynoopornośći". Terminem tym określa się sytuację, gdy przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego w zalecanych dawkach nie przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia epizodu niedokrwienia spowodowanego powstaniem zakrzepu w świetle naczynia u pacjentów z chorobą naczyniową. Mniej znanym, ale lepiej scharakteryzowanym, jest zjawisko oporności na klopidogrel. W ostatnich latach nastąpił olbrzymi postęp metod laboratoryjnych służących do oceny funkcji płytek. Oporność na kwas acetylosalicylowy (ASA) definiuje się jako brak zahamowania pod wpływem ASA płytkowej produkcji tromboksanu A2 oraz związanego z tym zahamowania procesu aktywacji i agregacji płytek krwi. Oporność na ASA można wykryć w testach opartych na ocenie produkcji tromboksanu A2 oraz funkcji płytek zależnej od jego działania. Oporność na kwas acetylosalicylowy można zmniejszyć poprzez leczenie przyczyn oraz zmniejszenie produkcji tromboksanu poprzez zahamowanie innych szlaków aktywacji płytek krwi. Potrzebne są kolejne badania pozwalające lepiej zdefiniować zjawisko aspirynoopornośći, ocenić skuteczność stosowanych metod do jego analizy i wpływu zmniejszonej wrażliwości na ASA na zdarzenia sercowo-naczyniowe.