Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Guz chromochłonny nadnerczy - "kameleon medycyny" - opis przypadku klinicznego

Autor:
Justyna Węgrzyn-Kosmol, Marek Kuch, Ilona Jędrzejewska, Jacek Sawicki, Iwonna Grzywanowska-Łaniewska, Mirosław Dłużniewski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
5
Strona początkowa:
361
Strona końcowa:
366
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
pheochromocytoma, ostry zespół wieńcowy, wentrikulografia
Czytaj

Przedstawiamy przypadek 42-letniej kobiety z guzem chromochłonnym nadnerczy, którego manifestacją kliniczną był ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST. U chorej wykonano koronarografię, która uwidoczniła prawidłowy obraz tętnic wieńcowych, a wentrikulografia wykazała ciężkie uszkodzenie serca z frakcją wyrzutową lewej komory około 30%. W omówieniu zwrócono uwagę na niezwykle różnorodny obraz kliniczny pheochromocytoma.