Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy płeć wpływa na terapię i rokowanie w ostrych zespołach wieńcowych?

Autor:
Krzysztof Wilczek, Lech Poloński
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
6
Strona początkowa:
416
Strona końcowa:
421
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ostre zespoły wieńcowe, niestabilna choroba wieńcowa, zawał sercs bez uniesienia odcinka ST, zawał serca z uniesieniem odcinka ST, interwencje wieńcowe
Czytaj

Ostre zespoły wieńcowe (o.z.w.) obejmują najcięższe postaci choroby wieńcowej, wymagające kompleksowego postępowania. Panuje przekonanie, że istnieją znaczące różnice między kobietami i mężczyznami w strategii diagnostycznej i leczniczej, a w konsekwencji również w rokowaniu w o.z.w. W pracy przedstawiono ważniejsze dane na ten temat dostępne w literaturze światowej. W tym kontekście przytoczono wyniki z polskiego rejestru o.z.w. (PL-ACS), które potwierdzają, że również w Polsce kobiety rzadziej niż mężczyźni są kierowane do diagnostyki i leczenia inwazyjnego, a rokowanie wewnątrzszpitalne w grupie kobiet również jest gorsze. Osiągnięcie poprawy rokowania u kobiet z chorobą wieńcową po menopauzie lub próby prewencji choroby przez wprowadzenie hormonalnej terapii zastępczej nie dało oczekiwanych korzystnych efektów. Szczególnie obciążającym czynnikiem u kobiet z rozpoznaną chorobą wieńcową jest obecność zespołu metabolicznego.