Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Transplantacja komórek macierzystych u pacjentów z zawałem serca - fakty i mity

Autor:
Michał Plewka, Maria Krzemińska-Pakuła, Anna Korycka, Tomasz Jeżewski, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
6
Strona początkowa:
422
Strona końcowa:
425
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
implantacja komórek macierzystych, zawał serca
Czytaj

Pomimo postępu w terapii ostrych zespołów wieńcowych, zawał mięśnia sercowego często prowadzi do rozwoju niewydolności serca. Wiele nadziei wiąże się z użyciem komórek macierzystych w leczeniu dysfunkcji zawałowej i prewencji przebudowy serca. Dobre wstępne wyniki badań na zwierzętach upoważniły do rozpoczęcia wielu eksperymentalnych i klinicznych prac nad zastosowaniem tego sposobu leczenia. Choć jak dotąd opublikowano niewiele randomizowanych badań, dotychczasowe wyniki są zachęcające.