Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Mechaniczne powikłania ostrego zawału mięśnia sercowego

Autor:
Bożena Balita-Roszak, Marcin Fijałkowski, Andrzej Koprowski, Andrzej Rynkiewicz
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
6
Strona początkowa:
426
Strona końcowa:
432
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
pęknięcie wolnej ściany serca, pozawałowy ubytek w przegrodzie międzykomorowej, pęknięcie mięśnia brodawkowatego, ostry zawał mięśnia sercowego
Czytaj

Do mechanicznych powikłań ostrego zawału mięśnia sercowego zaliczamy: pęknięcie wolnej ściany lewej komory (free wali rupture - FWR), pęknięcie przegrody międzykomorowej (ventricularseptal rupture - VSR) oraz ostrą niedomykalność mitralną powstałą w wyniku pęknięcia mięśnia brodawkowatego. Powikłania te występują coraz rzadziej, ale nadal obarczone są wysoką śmiertelnością. W literaturze wymienia się wiele czynników zwiększających ryzyko pęknięcia serca, takich jak: płeć żeńska, wiek powyżej 60 roku życia, nadciśnienie tętnicze, pierwszy pełnościenny zawał serca oraz przedłużający się ból w klatce piersiowej. Do pęknięcia serca dochodzi najczęściej pomiędzy pierwszym a 21 dniem zawału serca. W diagnostyce powikłań mechanicznych decydujące znaczenie ma badanie echokardiograf iczne. W ostrym zawale mięśnia sercowego postępowanie prewencyjne ma na celu wczesne ograniczenie strefy zawału, redukcję bólu, utrzymanie właściwej kontroli ciśnienia tętniczego, zastosowanie beta-adrenolityków i ACE-inhibitorów. Zgodnie zaktualnymi wytycznymi towarzystw kardiologicznych (ESC i ACC/AHA) postępowaniem z wyboru w przypadku pęknięcia serca jest leczenie kardiochirurgiczne w trybie pilnym.