Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia przepływu w żyle podobojczykowej powodowane rozrusznikiem serca

Autor:
Roman Steckiewicz, Marcin Grabowski, Przemysław Stolarz, Marian Pieniak, Elżbieta Świętoń, Artur Oręziak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
6
Strona początkowa:
440
Strona końcowa:
442
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
stymulacja serca, powikłania
Czytaj

Powikłania po zabiegach wszczepienia układu stymulującego serce mogą być związane z samą procedurą implantacji lub z niewydolnością układu stymulującego. Zwykle są one łagodne w objawach, a ich częstość zależy głównie od doświadczenia operatora. Zakrzepica żyły podobojczykowej występuje rzadko i jest zwykle klinicznie nieistotna. Artykuł przedstawia przypadek 28-letniego pacjenta po implantacji dwujamowego układu stymulującego serca, który po zabiegu zgłaszał uczucie mrowienia prawej ręki, jej zaczerwienienie i obrzęk. Flebografia wykazała zaleganie kontrastu spowodowane uciskiem stymulatora na początkowy odcinek żyły podobojczykowej, bez cech zakrzepicy. Po zmianie położenia stymulatora obserwowano ustąpienie objawów. Autorzy doniesienia nie znaleźli w piśmiennictwie podobnego opisywanego wcześniej przypadku, aczkolwiek częstość występowania podobnych przypadków może być większa, gdyż łagodne objawy mogą sprawiać, że są bagatelizowane zarówno przez pacjentów, jak i lekarzy. Nierozwiązanym problemem pozostaje sposób zapobiegania podobnym powikłaniom. Wydaje się, że najistotniejsze znaczenie ma badanie w trakcie wizyt kontrolnych stymulatora, prostych do stwierdzenia objawów zakrzepicy.