Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół Churg-Straussa z eozynofilowym zapaleniem mięśnia sercowego. Opis przypadku

Autor:
Krystian Wita, Jarosław Kolasa, Adrianna Berger-Kucza, Maciej Turski, Maria Trusz-Gluza
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
6
Strona początkowa:
443
Strona końcowa:
446
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zespół Churg-Straussa, hipereozynofilią, zapalenie mięśnia sercowego
Czytaj

Zespół Churg-Straussa, nazywany także alergicznym, ziarniniakowym zapaleniem naczyń, charakteryzuje się zajęciem układu oddechowego pod postacią alergicznego nieżytu nosa i astmy oskrzelowej, hipereozynofilią oraz objawami zapalenia naczyń, które dotyczy najczęściej układu krążenia, obwodowego układu nerwowego, układu pokarmowego, nerek. Poniżej opisano przypadek młodej kobiety z wywiadem przewlekłego nieżytu nosa i astmy oskrzelowej, leczonej antagonistami receptora leuko-trienowego, która została przyjęta do kliniki kardiologicznej w stanie skrajnie ciężkim z objawami wstrząsu kardiogennego i obrzęku płuc. Podstawą podejrzenia u pacjentki zespołu Churg-Straussa był dotychczasowy przebieg choroby i narastająca leukocytoza z wybitną eozynofilią. Po wdrożeniu właściwej farmakoterapii uzyskano szybką poprawę stanu klinicznego, jak również funkcji skurczowej lewej komory, ocenianej w kolejnych badaniach echokardiograficznych. Pacjentkę w stanie ogólnym dobrym wypisano do domu.