Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dysfunkcja śródbłonka, grubość kompleksu IMT tętnic szyjnych wspólnych i cząsteczki adhezyjne u dzieci i młodzieży z otyłością i nadciśnieniem – analiza wzajemnych korelacji

Autor:
Barbara Głowińska-Olszewska, Joanna Tołwińska, Mirosława Urban
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2007
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
7
Strona końcowa:
14
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
dysfunkcja śródbłonka, FMD, IMT, cząsteczki adhezyjne, otyłość, nadciśnienie tętnicze, dzieci, młodzież
Czytaj

Wprowadzenie: Cząsteczki adhezyjne uwalniane przez dysfunkcyjne komórki śródbłonka są markerem wczesnego procesu miażdżycowego. Ultrasono-graficzne badanie tętnic ramiennych (flow mediated dilatation – FMD) służy do wykrywania zaburzeń czynności naczyniorozkurczowej śródbłonka, natomiast badanie grubości warstwy środkowej i wewnętrznej tętnic szyjnych wspólnych (intima-media thickness – IMT) wykrywa najwcześniejsze zmiany strukturalne naczyń. Celem pracy było określenie zależności między biochemicznymi a ultrasonograficznymi parametrami wczesnych zmian miażdżycowych przez ocenę tężenia cząsteczek adhezyjnych (sICAM-1, sVCAM-1 i sE-selektyna), czynności śródbłonka (FMD) i grubości IMT tętnic szyjnych wspólnych u dzieci i młodzieży z otyłością i nadciśnieniem. Materiał i metody: Spośród 85 pacjentów w wieku 14,6±2,4 roku wyróżniono 22 dzieci otyłych, 31 dzieci z nadciśnieniem oraz 32 dzieci otyłych z nadciśnieniem. 26 zdrowych dzieci i młodzieży dobranych pod względem wieku i płci stanowiło grupę kontrolną. Stężenie adhezyn określono metodą immunoenzymatyczną (R&D Systems). FMD określano przez pomiar rozszerzalności tętnicy ramiennej za pomocą badania ultrasonograficznego (Hewlett Packard Sonos 1000) według metody opracowanej przez Celermajera, natomiast oceny grubości kompleksu IMT dokonywano za pomocą metody opracowanej przez Pignoliego. Wyniki: Analiza korelacji liniowej wykazała istotną dodatnią korelację między sICAM-1 i IMT (r=0,32; p=0,013) oraz istotną ujemną korelację między IMT i FMD (r=-0,26, p=0,04) w całej badanej grupie. Analiza w poszczególnych grupach wykazała istotne korelacje tylko u dzieci otyłych z nadciśnieniem. Stężenie sICAM-1 korelowało istotnie dodatnio z IMT (r=0,52; p=0,001) oraz istotnie ujemnie z FMD (r=-0,37; p=0,027). Stężenie sE-selektyny korelowało istotnie dodatnio z IMT (r=0,41; p=0,012). W analizie regresji wielokrotnej IMT korelowało z sICAM-1 (p=0,03) oraz BMI (p=0,02), natomiast FMD korelowało z sICAM-1 (p=0,04). Wnioski: U dzieci otyłych z nadciśnieniem występują istotne korelacje między cząsteczkami adhezyjnymi (sICAM-1, sE-selektyna) a upośledzoną czynnością naczyniorozkurczową śródbłonka oraz zwiększoną grubością kompleksu intima-media tętnic szyjnych wspólnych, co może świadczyć o nasileniu zaawansowania procesu miażdżycowego w przypadku kumulacji czynników ryzyka miażdżycy u tych młodych pacjentów.