Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena skuteczności i tolerancji itrakonazolu w doustnej terapii pulsowej grzybicy paznokci. Badanie w otwartej pilotowej próbie

Autor:
Sławomir Urbanowski, Zenon Gwieździński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
1998
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
41
Strona końcowa:
45
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybica paznokci, terapia pulsowa, itrakonazol
Czytaj

Autorzy przedstawiają pilotowe, kliniczne wyniki badań nad skutecznością i tolerancją itrakonazolu w doustnej pulsowej terapii grzybicy paznokci u dorosłych. Badaniami objęto 23 pacjentów (7 mężczyzn i 16 kobiet) z potwierdzoną mikologicznie (badanie bezpośrednie mikroskopowe i hodowla) grzybicą paznokci, z których 20 zakończyło pełny cykl terapii i obserwacji po zakończeniu leczenia. Pięciu chorych miało grzybicę paznokci rąk, 13 grzybicę paznokci stóp oraz 5 grzybicę paznokci rąk i stóp. Itrakonazol podawano w dawce 200 mg dwa razy dziennie (400 mg/dobę) przez pierwszy tydzień każdego miesiąca z następnymi trzema tygodniami bez leku. Wszyscy pacjenci przeszli przez trzy takie cykle. Po zakończeniu 3-miesięcznej obserwacji poleczeniowej w grzybicy paznokci rąk wyleczalność kliniczna (pełne ustąpienie i bardzo znaczna poprawa) wynosiła 77,8%, a ujemne wyniki badań mikologicznych uzyskano w 77,8%. Po zakończeniu natomiast 6-miesięcznej obserwacji poleczeniowej w grzybicy paznokci stóp uzyskano odpowiednio 81% i 62,5%. W dalszej obserwacji u 3 osób wystąpił nawrót onychomikozy (u 1 - drożdżyca paznokci rąk, u 1 - drożdżyca paznokci rąk i stóp i u 1 - dermatofitoza paznokci rąk i stóp). Objawy niepożądane ujawniły się tylko u jednej osoby. Były to utrata powonienia i smaku, które wystąpiły po przeziębieniu. Itrakonazol w leczeniu grzybic paznokci podawany w postaci pulsów okazał się antymikotykiem skutecznym i dobrze tolerowanym