Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy autonomiczna neuropatia cukrzycowa wpływa na reaktywność mikrokrążenia u młodzieży z cukrzycą typu 1?

Autor:
Mirosława Urban, Jadwiga Peczyńska, Marek Kowalewski, Barbara Głowińska-Olszewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2007
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
23
Strona końcowa:
26
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, CAN, mikrokrążenie, reaktywność
Czytaj

Wprowadzenie: Uważa się, że zaburzenia mikrokrążenia w cukrzycy są przyczyną upośledzenia funkcji wielu narządów. Retinopatia, nefropatia lub neuropatia mogą być uważane za następstwo zmian morfologicznych i funkcjonalnych na poziomie mikrokrążenia. Celem badania było ustalenie za pomocą kapilaroskopii dynamicznej, czy u młodzieży z autonomiczną neuropatią cukrzycową występuje upośledzenie przepływu krwi w mikrokrążeniu skórnym. Materiał i metody: Do badania włączono 18 pacjentów z cukrzycą typu 1 (średni wiek 15±2 lat). U 9 pacjentów na podstawie testów autonomicznych według Ewinga, rozpoznano autonomiczną neuropatią cukrzycową (CAN). Grupę kontrolna stanowiło 10 osób zdrowych (średni wiek 15±1,5 roku). Szybkość przepływu naczyniowego (CBV) była mierzona w kapilarach wału paznokciowego IV paliczka podczas spoczynku oraz po 2-minutowej okluzji tętniczej (ciśnienie okluzyjne wyższe o 20 mmHg niż ciśnienie skurczowe uzyskiwano przez zacisk tętnicy ramiennej mankietem sfignomanometru). Wyniki: CBV spoczynkowe nie różniło się istotnie między pacjentami z CAN, bez CAN oraz grupą kontrolną (odpowiednio: 0,39±0,06, 0,41±0,05 i 0,42±0,07). Istotne natomiast różnice obserwowano między szczytowymi przepływami naczyniowymi (grupa z CAN: 0,75±0,1; grupa bez CAN: 0,86±0,11; grupa kontrolna: 0,98+0,09, p<0,01). Wnioski: Wyniki badań sugerują, iż obecność autonomicznej neuropatii cukrzycowej istotnie wpływa na funkcję regulacyjną mikrokrążenia, co może predysponować do występowania innych przewlekłych powikłań cukrzycy.