Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Postępy w leczeniu cukrzycy typu 1 i 2

Autor:
Renata B. Wąsikowa, Aleksander Basiak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2007
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
47
Strona końcowa:
51
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, postępy w leczeniu, cukrzyca typu 2 u dzieci, przeszczepy
Czytaj

W ciągu ostatnich lat na świecie obserwowany jest stały wzrost liczby zachorowań na cukrzycę. Uważa się, że w roku 2030 liczba pacjentów z cukrzycą przekroczy 300 milionów. Cukrzyca, szczególnie niewłaściwie leczona, wiąże się z rozwojem wielu powikłań. Głównym celem leczenia cukrzycy jest, jak wiadomo, uzyskanie stałej normoglikemii, prawidłowych poziomów HbA1c, prewencja lub zahamowanie postępu powikłań choroby. W pracy omówiono nowe preparaty insuliny, leczenie pompami osobistymi, scharakteryzowano sprzęt służący do diagnostyki i monitorowania przebiegu choroby. Podano aktualne dane dotyczące przeszczepów trzustki, wysepek trzustki oraz samych komórek b. Przedstawiono kryteria włączenia do przeszczepów i dotychczasowe wyniki badań. Wspomniano o terapii genowej. Omówiono obecne możliwości terapii genowej oraz możliwości terapii cukrzycy typu 2. Podkreślono, że w roku 2006 powołano w Polsce po raz pierwszy zespół ekspertów, zajmujący się opracowaniem narodowego programu terapeutycznego dla cukrzycy. Program został zaakceptowany przez Ministerstwo Zdrowia do realizacji w latach 2006-2008. Autorzy zaznaczają, że w ostatnim czasie dokonany został ogromny postęp w prewencji, diagnostyce i leczeniu cukrzycy, jednak czas, jaki upłynie do uzyskania pełnego sukcesu, będzie zależał od dalszej współpracy i intensywności badań w wiodących ośrodkach badawczych na całym świecie.