Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Włókna nerwowe w ogniskach pokrzywki barwnikowej. Doniesienie wstępne

Autor:
Tomasz Kołodziej, Zdzisław Woźniak, Rafał Białynicki-Birula
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
7
Strona końcowa:
9
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
mastocyty, włókna nerwowe, pokrzywka barwnikowa
Czytaj

Wprowadzenie: Wzajemne relacje mastocytów i elementów nerwowych w skórze pacjentów z pokrzywką pozostają niejasne. Cel pracy: Zbadanie, czy wzrost liczby mastocytów w pokrzywce barwnikowej powiązany jest ze wzrostem liczby włókien nerwowych. Materiał i metody: Badano gęstość występowania włókien nerwowych w bioptatach z ognisk pokrzywki barwnikowej (n=8) i skóry zdrowej grupy kontrolnej (n=10). Preparaty wybarwiano immunohistochemicznie w kierunku mastocytów i włókien nerwowych (Protein Gene Product9.5). Wyniki: We wszystkich przypadkach pokrzywki stwierdzono wyraźny, skorelowany z liczbą mastocytów, wzrost liczby elementów nerwowych w stosunku do skóry niezmienionej. Wnioski: W ogniskach pokrzywki barwnikowej gęstość włókien nerwowych jest proporcjonalna do gęstości mastocytów.