Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Określenie minimalnej dawki rumieniowej (MED) dla szerokiego pasma UVB w populacji polskiej

Autor:
Joanna Narbutt, Anna Sysa-Jędrzejowska, Janusz ?migielski, Anna Zalewska, Aleksandra Lesiak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
11
Strona końcowa:
14
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
minimalna dawka rumieniowa, fototyp skóry, populacja polska
Czytaj

Wprowadzenie: Ocena osobniczej fotowrażliwości polega na określeniu fototypu skóry i minimalnej dawki rumieniowej (minimal erythema dose, MED). Cel: Ustalenie wartości MED dla szerokiego pasma UVB u osób z II i III fototypem skóry zamieszkujących Polskę Centralną i określenie wpływu miejsca wykonywania prób świetlnych (wewnętrzna powierzchnia przedramienia vs. skóra pleców) na wartości tego parametru. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 295 zdrowych wolontariuszy w wieku 18-55 lat z II lub III fototypem skóry. Fototesty przeprowadzono naświetlając ochotników seryjnie wzrastającymi dawkami UVB w obrębie sześciu kwadratów o wymiarach 1><1 cm na skórze wewnętrznej powierzchni przedramienia (grupa 1) lub pleców (grupa 2). MED definiowano jako dobrze odgraniczony rumień powstający 24 godz. później. Wyniki: ?redni MED u 295 wolontariuszy wyniósł 0,158 J/cm2. Stwierdzono statystycznie istotne różnice (p<0,0001) między średnią wartością MED u osób z II fototypem skóry (0,141 J/cm2) w porównaniu z osobami z III fototypem (0,177 J/cm2). W analizowanej grupie średni MED kobiet (0,164 J/cm2) był statystycznie istotnie wyższy (p=0,01) niż u mężczyzn. Nie obserwowano statystycznie znamiennych różnic między średnią wartością MED ocenianą na plecach i na wewnętrznej powierzchni przedramienia (p>0,05). Wnioski: Wartości MED w Polsce wzrastają w ostatniej dekadzie w porównaniu z wcześniejszymi danymi. Kobiety z II lub III fototypem skóry są mniej fotowrażliwe na promieniowanie UVB. Wartości MED dla szerokiego pasma UVB pozytywnie korelują z fototypem skóry.