Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Częstość występowania Malassezia pachydermatis w zakażeniach uszu i skóry u psów i kotów

Autor:
Bożena Dworecka-Kaszak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
1998
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
97
Strona końcowa:
103
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Malassezia pachydermatis, psy, koty, otitis, dermatitis
Czytaj

Oceniano odsetek izolacji grzybów M. pachydermatis z przypadków otitis i dermatitis u psów i kotów w latach 1993-1994 (3530 próbek), w roku 1995 (1908 próbek) oraz 1996 (1954 próbki). Wymazy pobierano od zwierząt z klinicznymi objawami otitis lub dermatitis i posiewano na agar z krwią, a w celu izolacji grzybów - na podłoże Sabourauda lub podłoże WL (Difco). Wyizolowane szczepy identyfikowano na podstawie typowej morfologii i cech biochemicznych. Dla losowo wybranych szczepów Malassezia pachydermatis oceniano lekowrażliwość metodą dyfuzyjno-krążkową. W próbkach pobranych ze skóry dominowały zakażenia Staphylococcus intermedius. W przypadku otitis dominowały zakażenia mieszane grzybiczo-bakteryjne - M. pachydermatis i S. intermedius: odpowiednio 37%, 30,8% i 42,5%. Grzyby M. pachydermatis były jedynym czynnikiem etiologicznym otitis w 27,3%, 24% i 25,2% u psów w poszczególnych latach i w nieco niższym procencie u kotów. Ze skóry od psów M. pachydermatis były izolowane w monokulturze w 4,4%, 4,2% i 4,3%. U kotów odsetek ten był porównywalny. Odsetek wszystkich izolacji M. pachydermatis z przypadków otitis u psów wynosił 71,3%, 56% i 70% w kolejnych latach, a ze skóry - 20,9%, 13% i 17,7%. U kotów kształtował się podobnie. Zaobserwowano znaczną wrażliwość M. pachydermatis na pochodne imidazoli i na nystatynę. Stwierdzono stosunkowo dużą oporność badanych szczepów na 5-fluorocytozynę.