Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Korelacja fototypu skóry z wrażliwością pacjentów łuszczycowych na wąskopasmowe promieniowanie UVB

Autor:
Alina Chabior, Magdalena Mrotek, Barbara Zegarska, Waldemar Placek
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
15
Strona końcowa:
18
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
wąskopasmowe promieniowanie UVB, fototypy skóry, MED, minimalna dawka rumieniowa
Czytaj

Wprowadzenie: Ocena wrażliwości skóry na promieniowanie ultrafioletowe jest konieczna przed rozpoczęciem fototerapii. Dotychczas w wielu ośrodkach stosuje się klasyfikację fototypów skóry zaproponowaną w 1975 r. przez Fitzpatricka. Ocena fototypu oparta jest na reakcji skóry na 30-minutowąekspozycję na słońce po raz pierwszy w okresie lata i stała się ona przydatna do oszacowania początkowych dawek promieniowania ultrafioletowego podczas fototerapii. Od tego czasu ukazało się wiele prac badających zależność między fototypem skóry i wrażliwością skóry na szerokopasmowy UVB i UVA. Metoda naświetlania wąskopasmowym ultrafioletem B (narrowband UVB - NB UVB) jest szeroko stosowana w leczeniu wielu chorób skóry. W 1996 r. British Photodermatology Group uznało NB UVB za najbezpieczniejszą metodę fototerapii łuszczycy. Wykonanie prób świetlnych przed włączeniem naświetlań UVB 311 nm jest postępowaniem racjonalnym w celu optymalnego zaplanowania fototerapii. Cel pracy: Oznaczenie przydatności fototypu skóry jako parametru wrażliwości na NB UVB pacjentów chorujących na łuszczycę przed rozpoczęciem fototerapii. Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 120 osób w wieku od 13 do 78 lat, chorujących na łuszczycę plackowatą. Dokonano oceny fototypu skóry zgodnie z klasyfikacją Fitzpatricka oraz wykonano próbę rumieniowąz zastosowaniem dawek od 700 do 2000 mJ/cm2 UVB 311 nm. Wyniki: Na podstawie parametrycznych i nieparametrycznych testów statystycznych wykazano istotnązależność między fototypem skóry a MED. Nie było istotnej korelacji między wiekiem i płcią a fototypem skóry i parametrem MED. Wnioski: W naszym badaniu ocena MED dla NB UVB była podstawą do ustalenia schematu fototerapii. Uzyskane przez nas wyniki świadczą, że fototyp skóry jest dobrym czynnikiem prognostycznym wrażliwości na wąskopasmowe promieniowanie UVB.