Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Osobowość kobiet chorych na trądzik różowaty na podstawie testu NEO-FFI

Autor:
Barbara Zegarska, Paweł Izdebski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
25
Strona końcowa:
28
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
trądzik różowaty, osobowość, test NEO-FFI
Czytaj

Wprowadzenie: Trądzik różowaty jest przewlekłą zapalną dermatozą zlokalizowaną w obrębie skóry twarzy, częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn i może byæ przyczyną dużego dyskomfortu pacjentów. Cel pracy: Zbadanie, czy zachorowanie na trądzik różowaty wpływa na osobowość pacjentów. Materiał i metody: Grupa badana liczyła 30 kobiet w wieku od 24 do 76 lat, średnia wieku wynosiła 44,6 roku. Do badań wykorzystano test NEO--FFI, w którym oznaczano poziomy cech osobowości: neurotyczności, ekstrawersji, otwartości na doświadczenia, ugodowości i sumienności. Po sprawdzeniu normalności rozkładów wykorzystano test t-Studenta do oceny poziomu istotności różnic. Wyniki badań: Na podstawie testu NEO-FFI u chorych stwierdzono podwyższoną sumienność, ekstrawersję i otwartość na doświadczenie. Jedynie otwartość na doświadczenie i ekstrawersja różnicowały badaną grupę od osób zdrowych na poziomie istotności statystycznej. Wnioski: Przeprowadzone badania pozwoliły wykazać, że u pacjentów z trądzikiem różowatym zwiększone poziomy otwartości na doświadczenie, sumienności i ekstrawersji są skutkiem mechanizmów umożliwiających przystosowanie się do choroby oraz wieku wystąpienia choroby.