Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Poikilodermia jako objaw choroby przeszczep przeciw gospodarzowi u pacjenta po przeszczepie szpiku kostnego z powodu przewlekłej białaczki szpikowej - opis przypadku

Autor:
Anna Rosińska, Agnieszka Zawirska, Iwona Grzeszczak, Zygmunt Adamski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
35
Strona końcowa:
39
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
przeszczep, choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD), skóra, poikilodermia
Czytaj

Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi jest jednym z częstszych powikłań po przeszczepieniu narządów i szpiku kostnego oraz po transfuzji krwi i jej produktów zawierających immunokompetentne limfocyty. U podstaw choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD) leży proliferacja limfocytów z przeszczepianych tkanek, które atakują narządy gospodarza, najczęściej skórę. Wyróżniamy postaæ ostrą GVHD, w której objawy pojawiają się po ok. 3 tygodniach po wykonaniu transplantacji oraz postaæ przewlekłą GVHD, w przebiegu której pierwsze symptomy obserwuje się ponad 100 dni od zabiegu. Niespecyficzne i bardzo różnorodne zmiany skórne, zarówno w ostrej, jak i w przewlekłej postaci choroby mogą byæ znamiennym objawem choroby przeszczep przeciw gospodarzowi. Najbardziej charakterystyczne dla GVHD sązmiany twardzinopodobne. Objawy sugerujące GVHD mogą byæ też sprowokowane przez niektóre leki. Podkreśla się też liczne podobieństwa między GVHD a liszajem płaskim. Praca przedstawia przypadek pacjenta z poikilodermia, która może byæ jednym z objawów GVHD. Pierwsze zmiany na skórze pojawiły się ok. 3 tygodnie po przeszczepieniu szpiku z powodu przewlekłej białaczki szpikowej i były jedynym objawem GVHD.