Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Miejscowe stosowanie takrolimusu jako alternatywna terapia łagodnej przewlekłej pęcherzycy Haileya-Haileya

Autor:
Grażyna Kamińska-Winciorek, Ligia Brzezińska-Wcisło
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
41
Strona końcowa:
44
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pęcherzyca łagodna Haileya-Haileya, inhibitor kalcyneuryny, takrolimus
Czytaj

Wprowadzenie: Takrolimus należy do inhibitorów kalcyneuryny. Lekten stanowi nową opcję terapeutyczną. Ze względu na właściwości immunosu-presyjne i przeciwzapalne znajduje zastosowanie w leczeniu wielu dermatoz. Cel pracy: W pracy przedstawiono pozytywne efekty terapii z wykorzystaniem takrolimusu w postaci 0,1% maści u 3 pacjentek z potwierdzoną klinicznie i histologicznie łagodną pęcherzycą Haileya-Haileya. Wyniki: U wszystkich pacjentek leczonych miejscowo takrolimusem stwierdzono poprawę stanu miejscowego między 5 a 10 dniem terapii, a pełną remisję zmian skórnych uzyskano u wszystkich pacjentek w 30 dniu terapii. Objawy niepożądane w postaci nieznacznie nasilonego napadowego rumienia, obrzęku, pieczenia i dyskomfortu wystąpiły u wszystkich chorych. Wnioski: Takrolimus w 0,1% maści może stanowiæ alternatywną terapię łagodnej pęcherzycy Haileya-Haileya, szczególnie w przypadkach długotrwałych i opornych na dotychczasowe leczenie.