Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół nakładania uogólnionej twardziny układowej i tocznia rumieniowatego układowego czy mieszana choroba tkanki łącznej

Autor:
Anna Lis-Święty, Agnieszka Goj-Łebek
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
45
Strona końcowa:
48
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
twardzina układowa, toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej, zespół nakładania
Czytaj

Zespoły nakładania definiuje się jako jednostki chorobowe, które spełniają kryteria diagnostyczne dla różnych schorzeń tkanki łącznej jednocześnie lub stopniowo w przebiegu choroby. Mieszaną chorobę tkanki łącznej (mixed connective tissue disease, MCTD) rozważa się zazwyczaj u chorych z wysokimi mianami krążących przeciwciał przeciwjądrowych przeciwko jądrowej rybonukleoproteinie (U1RNP) i kombinacją objawów klinicznych przypominających twardzinę układową (systemic sclerosis, SSc), toczeń rumieniowaty układowy (systemic lupus erythematosus, SLE) i zapalenie wielomięśniowe. Opisano przypadki 38- i 45-letniej kobiety z cechami nakładania uogólnionej SSc i SLE. W obu przypadkach obecne były przeciwciała anty-U1RNP i anty-Sm. W literaturze nadal brak konsensusu, czy w takich przypadkach powinno się rozpoznawać współistnienie dwóch jednostek chorobowych czy MCTD.