Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Twardziel - problem historyczny?

Autor:
Tomasz Zatoński, Maria Zalesska-Kręcicka, Tomasz Kręcicki
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
49
Strona końcowa:
51
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
twardziel, rhinoscleroma, Klebsiella rhinoscleromatis, Mikulicz-Radecki
Czytaj

Niniejsza praca przedstawia rys historyczny, epidemiologię, rozmieszczenie geograficzne, diagnostykę i leczenie oraz kliniczne przypadki twardzie-li. Twardziel (scleroma) jest przewlekłą chorobą zakaźną. Charakteryzuje się tworzeniem swoistej ziarniny w drogach oddechowych. Rozwija się powoli, w ciągu wielu lat, w górnych i w dolnych drogach oddechowych. Powoduje stopniowe zwężenie ich światła i coraz bardziej nasilające się trudności w oddychaniu, prowadzące nieraz do znacznej duszności. W przebiegu choroby można wyróżnić trzy okresy. Pierwszy to okres dominacji zmian nieżytowych błony śluzowej nosa, a później także gardła i niższych odcinków dróg oddechowych. Drugi okres to przewaga zmian naciekowych. W trzecim okresie przeważają zmiany bliznowate. W 40% przypadków choroba zajmuje krtań. Na twardziel chorują częściej kobiety (ok. 65%). Czynnikiem etiologicznym twardzieli jest Gram-ujemna pałeczka Klebsiella rhinoscleromatis, wrażliwa na streptomycynę. Decydujące znaczenie w rozpoznawaniu twardzieli ma badanie serologiczne - odczyn Bordeta-Gengou z antygenem twardzieli, obraz histologiczny ziarniny swoistej (obraz dużych, jasnych komórek Mikulicza) oraz typowy obraz kliniczny. Obecny zasięg geograficzny choroby obejmuje Amerykę ?rodkową i Południową, Afrykę, ?rodkowy Wschód, Indie, Chiny oraz Europę Południową, Centralną i Wschodnią.