Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół Munchausena w zastępstwie

Autor:
Anna Kępska, Wioletta Grzyb, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Zalewska-Janowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
53
Strona końcowa:
56
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
zespół Munchausena w zastępstwie, dziecko maltretowane, objawy wywołane
Czytaj

Zespół Munchausena w zastępstwie (Munchausen syndrome by proxy, MSBP) polega na świadomym fałszowaniu lub wywoływaniu przez rodziców objawów chorobowych u swoich dzieci. Jego podłoże nie zostało dotychczas całkowicie ustalone. Zespół ten jednak często współistnieje z innymi zaburzeniami psychicznymi oraz wynika z potrzeby zwrócenia uwagi na siebie i swoje dziecko. Szacuje się, że może on dotyczyæ nawet 2,8/100 000 dzieci. Prezentowane objawy są bardzo różnorodne i mogą powodowaæ u poszkodowanych dzieci niebezpieczne konsekwencje z inwalidztwem, zaburzeniami psychicznymi i śmiercią włącznie. MSBP zazwyczaj dotyczy matek, które charakteryzują się dużym zainteresowaniem na temat przebiegu choroby swojego dziecka, dobrym kontaktem z pracownikami służby zdrowia oraz wykształceniem medycznym. Zdiagnozowanie MSBP jest trudne. Zazwyczaj opiera się na wykazaniu rozbieżności między objawami zaobserwowanymi przez lekarza i matkę, dokładnej obserwacji zachowania osób podejrzanych, weryfikacji wyników badań, tzw. teście separacji oraz wideorejestracji (która jednak jest zabroniona w Polsce). Terapia polega na wyleczeniu zaburzeń psychicznych poprzedzających wystąpienie MSBP oraz na przeprowadzeniu terapii rodzinnej. W każdym przypadku, w którym dochodzi do uzasadnionego podejrzenia MSBP, należy odizolować dziecko od rodzica i zawiadomiæ kompetentne służby. Niestety, wciąż brakuje wiedzy na temat MSBP u osób zawodowo zajmujących się opieką nad dziećmi (pedagogów, nauczycieli, psychologów dziecięcych, lekarzy i pielęgniarek).