Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Piodermia zgorzelinowa - obraz kliniczny i współczesne możliwości terapeutyczne

Autor:
Michał Sobjanek, Aneta Szczerkowska-Dobosz, Izabela Żelazny, Adam Włodarkiewicz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
61
Strona końcowa:
65
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
piodermia zgorzelinowa, cyklosporyna A, ogólnie stosowane glikokortykosteroidy, choroby zapalne jelit
Czytaj

Piodermia zgorzelinowa jest rzadką, przewlekłą dermatozą o nieznanej etiologii. Wykwitami pierwotnymi są najczęściej jałowe krosty przekształcające się w bolesne, szybko szerzące się owrzodzenia. U 50-70% chorych stwierdza się współistnienie różnych schorzeń ogólnych, najczęściej zapalnych chorób jelit, rozrostów mielolimfoproliferacyjnych oraz chorób reumatycznych. Rozpoznanie piodermii zgorzelinowej stawiane jest na podstawie obrazu klinicznego, po wykluczeniu innych przyczyn owrzodzeń. W większości przypadków piodermii zgorzelinowej konieczne jest leczenie ogólne. Do leków pierwszego rzutu należą glikokortykosteroidy oraz cyklosporyna A.