Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Autor:
Elżbieta Krajewska-Kułak, Wiaczesław Niczyporuk, Cecylia Łukaszuk, Marek Niczyporuk
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
68
Strona końcowa:
69
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
sympozjum, sekcja mikologiczna, PTD
Czytaj

W dniach 20-24 września 2006 r., odbyło się XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego MIKOLOGIA 2006. Złotą polską jesienią przywitała gości Białowieża, wieś położona w Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Narewką, na tzw. Polanie Białowieskiej powstałej na skutek karczowania lasów. Otoczona rezerwatami przyrody, wyróżniająca się unikatowym w skali europejskiej dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. To właśnie tutaj odpoczywali władcy po polowaniach, a przez wieki żyją wspólnie Polacy, Żydzi, Tatarzy, Białorusini, Ukraińcy, Staroobrzędowcy. Ta mieszanka narodów, przez ich wzajemne oddziaływanie, stworzyła niepowtarzalną kulturę, której wynikiem są piękne budowle, bogate tradycje i ciekawe obrzędy, niespotykane nigdzie indziej. Uczestnicy Sympozjum mieli okazję poznaæ uroki polskiej jesieni, o której tak pięknie pisała Maria Janik: Barwnym tiulem otulona idzie jesień w pełnej krasie, złotych jabłek i czerwonych, ma w koszyku w swym zapasie. W czarne włosy ma wplecione cudne kiście jarzębiny i otula snem głębokim, drzewa, kwiaty, pola, niwy. Brzóz ramiona zwisające wiatr porywa i unosi, i kłaniając się jej nisko, do tańca ją pięknie prosi. Rozśpiewana, rozmarzona, roztańczona pani jesień, astrów, malw i chryzantem bukiety nam niesie. W sadach jabłka na jabłoniach maluje czerwienią, klony złotem obsypuje, a sosny zielenią. Idzie jesień... Wiatr o smutku śpiewa i jak złota mewa, w dal nieznaną mknie za liściem liść. Wiatr, według Jerzego Kerna, największy elektroluks świata, który wszystkie drzewa z liści poomiatał i baluje w pustej altanie... W tej urokliwej scenerii Sympozjum zorganizował Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego AM w Białymstoku przy współpracy Kliniki Dermatologii i Wenerologii AM w Białymstoku, Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM w Gdańsku, Zarządu Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Oddział Regionalny Białystok. Patronat nad Sympozjum objęli Jego Magnificencja Rektor Prof. dr hab. med. Jan Górski, Wojewoda Podlaski Jan Dobrzyński, Marszałek Województwa Podlaskiego Janusz Krzyżewski oraz Prezydent Miasta Białegostoku Ryszard Tur i Wójt Gminy Białowieża Anna Bajko. Obrady rozpoczęły się w Centrum Kongresowym PAN w Parku Narodowym. Uczestników barwnie powitał Zespół Pieśni Ludowej „Małanka", działający od 1990 r. w Domu Kultury w Bielsku Podlaskim, pod kierownictwem artystycznym Sergiusza £u kasz u ka. Zespół wykonał białoruskie pieśni ludowe popularne na Podlasiu, jak również pieśni ludowe z Polesia oraz polskie pieśni ludowe z Podlasia. Następnie uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Przyrodniczo-Leśnego, zaprojektowanego przez grupę specjalistów w dziedzinie przyrody, architektury oraz sztuki. W muzeum wszystko jest eksponowane za pośrednictwem dioram, z wykorzystaniem środków ekspresyjnego przekazu - światła, dźwięku, przestrzeni. Architektura wnętrza oparta jest na planie spirali, a ukształtowanie podłogi, przyciemnione światła, efekty dnia i nocy oraz odgłosy puszczy sprawiają, że po przekroczeniu progu wystawy zwiedzającym wydaje się, że znajdują się w śród ku dziewiczego lasu. Wrażenia te, dzięki obecności przewodników, uzupełniane są sporą porcją wiedzy o przyrodzie i zjawiskach zachodzących w Puszczy. Zasadnicze obrady rozpoczęły się rano 21 września. W Sympozjum łącznie udział wzięło 500 lekarzy dermatologów, mikologów, ale także mikrobiologów, weterynarzy, biologów, epidemiologów z kraju i z zagranicy. Komitet honorowy stanowili znakomici zagraniczni mikolodzy: dr Claudia Borelli (Niemcy), prof. Bertrand Dupont (Francja), prof. Jochen Brasch (Niemcy), prof. Gabriele Ginter-Hanselmayer (Austria), prof. Nicole Nolard (Belgia), prof. Jacques E. Meis (Holandia), prof. Martin Schaller (Niemcy), dr Josef Wenning (Niemcy), oraz polscy: prof. dr hab. med. Ludomir Bienias, prof. dr hab. med. Bożena Chodynicka, prof. dr hab. med. Wiesław Gliński, prof. dr hab. med. Stefania Jabłońska, prof. dr hab. med. Kazimierz Jakubowicz, prof. dr hab. med. Alicja Kurnatowska, prof. dr hab. med. Waldemar Placek, prof. dr hab. med. Witold Sowiński oraz prof. dr hab. med. Henryk Szarmach. W skład Komitetu Naukowego, pod przewodnictwem prof. dr. hab. med. Eugeniusza Barana, wchodzili: prof. dr hab. med. Zygmunt Adamski, dr hab. med. Halina Batura-Gabryel. prof. dr hab. med. Alicja Budak, dr hab. med. Bożena Dworecka-Kaszak, prof. dr hab. med. Maria Dynowska, prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek, prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak, dr hab. med. Wojciech Kułak, prof. dr hab. med. Piotr Kurnatowski, prof. dr hab. med. Jolanta Kwaśniewska, prof. dr hab. med. Anna B. Macura, prof. dr hab. med. Romuald Maleszka, dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski, prof. dr hab. med. Wiaczesław Niczyporuk, prof. dr hab. med. Roman Nowicki, prof. dr hab. med. Anna Przondo-Mordarska, prof. dr hab. med. Piotr Ratka, dr hab. med. Marek Szczepański, prof. dr hab. med. Jacek Szepietowski, prof. dr hab. n. hum. Irena Wrońska, prof. dr hab. med. Stanisław Zabielski oraz prof. dr hab. med. Wiesław Zarzycki. Komitet zadbał, by poziom naukowy Sympozjum był bardzo wysoki. Dzięki temu, łącznie, w sesjach: plenarnej, dermatomikologii, postępów w leczeniu grzybic, epidemiologii zakażeń grzybiczych i edukacji mikologicznej wygłoszono 50 referatów, a w sesji plakatowej zaprezentowano 40 prac. W sesji plakatowej, komisja w składzie: przewodniczący prof. Eugeniusz Baran, członkowie prof. Jacek Szepietowski, prof. Zdzisław Staroniewicz i sekretarz dr Matylda Sierakowska, za najlepsze prace przyznała nagrody następującym zespołom: • I nagrodę: Florek M., Staroniewicz Z., Król J. za pracę: Analiza genomowego DNA szczepów Malassezia pachydermatis metodą ADSRRS - fingerprinting plus. • II nagrodę: Rolka H., Krajewska-Kułak E., Szepietowski J., Łukaszuk C., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Baranowska A., Jankowiak B. za pracę: Analiza występowania grzybów w pomieszczeniach bloku operacyjnego. • III nagrodę: Batura-Gabryel H., Brajer B. za pracę: Przeciwciała przeciwko antygenom Candida albicans (C. albicans) i Aspergillus fumigatus (Asp.f) u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) i raka płuca (RP). i wyróżnienia zespołom: • Dworecka-Kaszak B., Biegańska M.J. za pracę: Grzyby izolowane od zwierząt egzotycznych i towarzyszących - ewentualnym zagrożeniem dla ludzi. • Pawlaczyk M., Rokowska A., Chmielewska I, Janicka D., Gutowska-Ryters A. za pracę: Czy grzybica paznokci częściej dotyka chorych na łuszczycę? • Nawrot U., Włodarczyk K., Sadakierska-Chudy A., Dobosz T., Przondo-Mordarska A. za pracę: Wstępne badania kinetyki wydzielania proteazy aspartylowej oraz ekspresji genu SAP-2 u klinicznych izolatów Candida albicans. Juliusz Cezar powiedział kiedyś: Nauczycielem wszystkiego jest praktyka. W związku z powyższym w trakcie Sympozjum zorganizowano kurs mikologiczny dla 40 lekarzy rezydentów oraz warsztaty szkoleniowe „Bezpieczny szpital" dla 40 pielęgniarek i lekarzy. Program naukowy i obecność znakomitych wykładowców stworzyły dobrą podstawę do wymiany poglądów i opinii, umożliwiły prezentację własnych doświadczeń naukowo-klinicznych i organizacyjnych oraz przyczyniły się do wypracowania wielu praktycznych rozwiązań i wdrożeń umożliwiających wykorzystanie ich w codziennej pracy przy łóżku chorego. Organizatorzy zadbali także, aby to wrześniowe spotkanie w malowniczej scenerii, w sąsiedztwie królewskich żubrów i prastarej puszczy było wspaniałą okazją nie tylko do nawiązania nowych kontaktów naukowych, ale także osobistych i by stworzyło możliwość zapoznania się z pięknem Podlasia i Białowieży. W tym celu zorganizowali wycieczkę do Wilna, spotkanie z wsią podlaską oraz wyprawę do ścisłego rezerwatu przyrody Puszczy Białowieskiej. Dzięki temu uczestnicy Sympozjum mogli zobaczyæ pasiekę pszczelą, pokaz wypieku chleba, ręcznego dojenia krowy, bicia masła, wyrobu sera, mleka i masła. Mieli też okazję do poznania uroków puszczy i zobaczenia lasów białowieskich, które zachowały wielką różnorodność i bogactwo ekosystemów, z przewagą drzewostanów liściastych. Nie każdy z nich bowiem wiedział, że w Puszczy Białowieskiej żyje największe w Polsce stado 305 wolnościowych żubrów i około 37 w Rezerwacie Żubrów, znajdującym się około 2 km przed Białowieżą na trasie Hajnówka-Białowieża, i to, iż puszcza to matecznik dla wielu zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin. Gniazdują tu takie rarytasy ornitologiczne, jak puchacz, sóweczka, włochatka, orzełek włochaty, dzięcioł trójpalczasty, świstunka zielonawa i wiele innych. W Puszczy Białowieskiej wciąż można spotkaæ rysie, wilki, popielice, koszatki. Jest to także dom niezliczonych gatunków bezkręgowców, grzybów i oczywiście roślin. ?wierki, dęby, jesiony i lipy osiągają w białowieskich lasach imponujące rozmiary, przewyższając swoją wysokością 15--piętrowe budynki, a niektóre okazy żyją tu nawet kilkaset lat. Chroniona od 80 lat Puszcza obejmuje obecnie ponad 10 000 hektarów, z czego 45% podlega ochronie ścisłej. Jest to jedyny na naszym kontynencie fragment lasu niżowego zachowany w niemal naturalnym stanie. Tysiąc lat temu takie właśnie lasy pokrywały większość naszego kraju. Białowieski Park Narodowy odznacza się niezwykłym bogactwem gatunków występujących tu roślin, zwierząt i grzybów, wielką różnorodnością środowisk i nagromadzeniem imponujących rozmiarami i wiekiem okazów drzew. Jest to miejsce pozwalające zrozumieæ, jak bardzo przekształciliśmy nasze środowisko na przestrzeni ostatnich kilkuset lat. Kolejną atrakcją, jaką przygotowali organizatorzy, był koncert Chóru Prawosławnego w Cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy, obiekcie o dwóch kopułach z unikatowym ikonostanem z chińskiej porcelany, który jest jedynym tego typu zabytkiem w Polsce, oraz cmentarną kaplicą św. Cyryla i Metodego z 1873 r. z XVIII-wieczną ikoną Opieki Najświętszej Marii Panny. Niewątpliwą niespodzianką dla uczestników była możliwość uczestniczenia w XII Wystawie Grzybów Leśnych Puszczy Białowieskiej, na której mogli podziwiaæ żywe owocniki ok. 150 gatunków grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących. Zbierali je pracownicy Parku, uczniowie Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży oraz studenci Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Pozyskiwane były gatunki nieobjęte ochroną ścisłą, ale i grzyby oraz mchy pod ochroną częściową, na co Białowieski Park Narodowy otrzymał pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora przyrody. Organizatorom wystawy zależało na wyeksponowaniu zmienności tego samego gatunku wśród grzybów, w zależności od fazy rozwojowej i miejsca występowania. Grzyby oznaczali od lat zaprzyjaźnieni z BPN naukowcy i badacze. Na podkreślenie zasługuje to, że na terenie Puszczy Białowieskiej występuje ok. 1500 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, co stanowi około 1/3 wszystkich gatunków występujących w Polsce, z czego 23 gatunki grzybów objęte są ścisłą ochroną. Na wystawie prezentowane były w większości podstawczaki i workowce. Można było zobaczyæ m.in. kilka gatunków podgrzybków, opieńki, maślaki, borowiki, kanie czy rzadziej zbierane gołąbki, rydze, mleczaje wełnianki, jak również, uważane za najbardziej trujące, muchomory sromotnikowe i tzw. szatany (goryczaki żółciowe), często mylone z borowikami. Eksponaty zaskakiwały zwiedzających różnorodnością barw, wymyślnymi kształtami, zapachem oraz dziwacznymi nazwami. W miejscu obrad, w Hotelu Żubrówka, były zorganizowane trzy wystawy: „Filatelistyczne impresje mikologiczne" autorstwa dr. hab. med. Marka Szczepańskiego, „Grzyby w fotografii" dr. hab. Dariusza Lebensteina oraz wystawa „Pamięci Profesora Bronisława Zyski - niestrudzonego badacza", zmarłego 10 czerwca 2006 r. Były także okazje do zabawy przy ognisku podczas biesiady w samym środku Puszczy Białowieskiej oraz w czasie balu z niespodzianką. Uczestnicy Sympozjum opuszczali gościnną Białowieżę w niedzielę w godzinach popołudniowych. Jesteśmy przekonani, że uczestnicy Sympozjum wyjechali z ogromem wrażeń i przekonaniem, że tylko wspólne działania zespołu specjalistów mogą przynieść właściwe korzyści i poprawę opieki nad pacjentem z grzybicą. Mamy także nadzieję, że przekonali się, iż grzyby są cudownym niezależnym królestwem świata przyrody, a Puszcza Białowieska to nie, jak niektórzy sądzili, nowoczesna aglomeracja, ale miejsce istnienia unikalnej, dziewiczej przyrody. Miejsce, gdzie można liczyæ na spotkanie z żubrem, jeleniem, dzikiem, wilkiem czy rysiem, w koronach drzew usłyszeć setki ptasich śpiewów, a w lesie zobaczyæ barwne kwiaty i różnorodne grzyby o przedziwnych kształtach. Miejsce, o którym pięknie pisał już Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu": Bo gdybyś przeszedł bory i podszyte knieje, Trafisz w głębi na wielki wałpniów, kłód, korzeni, Obronny trzęsawicą, tysiącem strumieni I siecią zielsk zarosłych, i kopcami mrowisk, Gniazdami os, szerszeniów, kłębami wężowisk. (...) Na dole jak ruiny miast: tu wywrot dębu Wysterka z ziemi na kształt ogromnego zrębu; Na nim oparte, jak ścian i kolumn ob³amy, Tam gałęziste kłody, tu na wpół zgniłe tramy (...)