Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Eozynofilowe zapalenie przełyku: patofizjologia, objawy kliniczne, rozpoznanie i leczenie

Autor:
Barbara Iwańczak, Anna Kofla
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2007
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
35
Strona końcowa:
39
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
eozynofilowe zapalenie przełyku, patogeneza, objawy kliniczne, leczenie
Czytaj

Eozynofilowe zapalenie przełyku jest przewlekłą chorobą zapalną błony śluzowej przełyku. W ostatnich latach obserwuje się wzrost częstości jej rozpoznawania zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Prawdopodobnie z powodu podobieństwa objawów klinicznych choroba ta była dawniej rozpoznawana jako choroba refluksowa przełyku oporna na typowe leczenie. Patogeneza choroby jest nieznana. Eozynofilowe zapalenie przełyku należy podejrzewać u osób płci męskiej, z dodatnim wywiadem alergologicznym, u których występuje dysfagia, zaburzenia motoryki przełyku, bóle zamostkowe. U ponad 50% chorych rozpoznano alergię. W obrazie endoskopowym stwierdza się zapalenie błony śluzowej przełyku, kruchą i obrzękniętą błonę śluzową, podłużne bruzdowania, okrężne fałdy, zwężenie i sztywność ściany przełyku. W badaniu histopatologicznym błony śluzowej przełyku charakterystyczne są nacieki z komórek kwasochłonnych. Opisywane zmiany występują na całej długości przełyku w odróżnieniu od choroby refluksowej, w której zmiany występują głównie w dolnej części przełyku. W leczeniu stosowana jest dieta eliminacyjna pozbawiona najczęstszych alergenów pokarmowych. Podejmowane są próby leczenia sterydami zarówno ogólnie, jak i miejscowo, leczenie lekami antyhistaminowymi i inhibitorami leukotrienów. Prowadzone są badania dotyczące oceny skuteczności stosowania monoklonalnego przeciwciała przeciwko interleukinie 5.