Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badania nad zależnością wrażliwości in vitro na lekiprzeciwgrzybicze Candida albicans z błony śluzowej jamy ustnej u chorych na łuszczycę pospolitą od cech klinicznych choroby

Autor:
Franciszek Seneczko, Maria Magdalena Kostusiak, Andrzej Kaszuba, Grażyna Lipowczan, Stanisław Lupa, Katarzyna Kaszuba
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
1998
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
31
Strona końcowa:
36
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
łuszczyca, C. albicans, leki przeciwgrzybicze, wrażliwość in vitro
Czytaj

C. albicans izolowano z błony śluzowej dziąseł, policzków oraz migdałków podniebiennych osób chorych na łuszczycę pospolitą w okresie wysiewnym. Metodą minimalnych rozcieńczeń hamujących (Minimal Inhibitory Concentration - MIC) badano wrażliwość in vitro izolowanego grzyba na leki przeciwgrzybicze, pochodne azolowe: mikonazol, ekonazol i ketokonazol oraz na pochodną nieazolową - nystatynę. Testem korelacji rang Spearmana oceniano zależność tej wrażliwości od cech klinicznych łuszczycy: 1) czasu od ujawnienia się choroby i 2) czasu trwania ostatniego nawrotu klinicznego. Najsilniejsze korelacje dodatnie uzyskano pomiędzy wrażliwością C. albicans z błony śluzowej policzków i migdałków podniebiennych na mikonazol a czasem trwania ostatniego nawrotu klinicznego.