Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Działanie natamycyny in vitro na szczepy Candida wyodrębnione od pacjentów z kandydozą wieloogniskową

Autor:
Alicja Kurnatowska, Ewa Horwatt
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
1998
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
12
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
wrażliwość in vitro, natamycyna, Candida
Czytaj

Zbadano działanie natamycyny in vitro wobec 230 szczepów Candida (C. albicans - 125, C. tropicalis - 32, C. glabrata - 7, C. guilliermondii - 4, C. famata - 7, C. utilis - 1, C. inconspicua - 1, Candida spp. - 53) wyizolowanych ostatnio od pacjentów z rozpoznaną kandydozą wieloogniskową, wyodrębnionych z ontocenoz narządów płciowych, jamy ustnej i przewodu pokarmowego. Wrażliwość szczepów określano metodą dyfuzji na 3% agarze Sabourauda oznaczając wartości najmniejszych stężeń hamujących (MIC) z krzywych działania, posługując się równaniem Kadłubowskiego (1971). Wykazano, że wszystkie użyte w doświadczeniach szczepy są wrażliwe na natamycynę. Wartości MIC natamycyny wobec szczepów Candida cechuje szeroki zakres zmienności od 0,437 mg/L do 43,5 mg/L. Kształt wieloboku zmienności wartości MIC zbliżony do rozkładu normalnego pozwala na analizowanie wrażliwości na natamycynę w oparciu o wartości następujących parametrów: średnią (x-=17,5 mg/L), modalną (Mo=18,4 mg/L), medianę (Me=17,1 mg/L), współczynnik asymetrii (As=+0,464) oraz współczynnik zmienności (V=76,4%). Porównując te dane z wynikami uzyskanymi z badań wcześniejszych (lata 1984-1986) nie stwierdzono istotnej różnicy wrażliwości szczepów Candida na natamycynę.