Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Biotypy enzymatyczne a wrażliwość na leki przeciwgrzybicze szczepów Candida albicans izolowanych z ontocenozy jamy ustnej pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi

Autor:
Elżbieta Krajewska-Kułak, Wiaczesław Niczyporuk, Cecylia Łukaszuk, Henryka Sobaniec, Marek Wojtukiewicz, Maryna Krawczuk-Rybak, Maciej Szczurzewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2000
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
27
Strona końcowa:
34
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida albicans, API ZYM, biotypy, FUNGITEST<sup>&#0174;</sup>
Czytaj

Wprowadzenie: Grzyby wydzielają do środowiska enzymy hydrolityczne rozkładające węglowodany, białka i lipidy. Cel: Określenie biotypów enzymatycznych szczepów Candida albicans wyhodowanych z materiału pobranego z ontocenozy jamy ustnej pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi i od osób zdrowych oraz znalezienie ewentualnych powiązań między biotypem a lekowrażliwością. Materiał i metody: Badaniem objęto 62 szczepy Candida albicans izolowane z materiału pobranego z ontocenozy jamy ustnej od pacjentów obciążonych chorobą nowotworową oraz 29 szczepów Candida albicans izolowanych od osób zdrowych. Aktywność enzymatyczną oceniano za pomocą testu API ZYM firmy bioMérieux, a lekowrażliwość za pomocą FUNGITEST-u® firmy Sanofi Diagnostics Pasteur. Biotypowanie szczepów przeprowadzono według klasyfikacji Williamsona oraz Kurnatowskiej i Kurnatowskiego. Wyniki: Szczepy izolowane z materiału pobranego od pacjentów obciążonych schorzeniami nowotworowymi wykazywały największą aktywność enzymatyczną w odniesieniu do arylamidazy leucynowej, lipazy esterazowej i esterazy. Izolaty od osób zdrowych nie wykazywały aktywności ośmiu hydrolaz. Analizując biotypy enzymatyczne charakterystyczne dla wyhodowanych szczepów Candida albicans, stwierdzono, że w grupie osób chorych największy odsetek stanowił biotyp F (30,6%), a aktywność dodatkowych biotypów wykazywało 6,5% hodowanych przez nas szczepów, w tym odpowiednio: biotyp O - 4,8% i biotyp R - 1,6%. Szczepy izolowane z materiału od osób zdrowych w 24,1% zaliczały się do biotypu E, do dodatkowego biotypu O należało 3,4% szczepów, a do biotypu P - 37,95%. Wykazano, że szczepy Candida albicans izolowane z materiału pobranego z ontocenozy jamy ustnej od osób chorych, o cechach charakterystycznych dla biotypu A i F wykazywały największą oporność na badane antymikotyki. W grupie osób zdrowych takie cechy reprezentowały szczepy zaliczane do dodatkowego biotypu P. Stwierdzono istotne statystycznie różnice w aktywności hydrolitycznej między szczepami izolowanymi z materiału pobranego od osób ze schorzeniami nowotworowymi a osobami zdrowymi. Wnioski: Szczepy Candida albicans izolowane z materiału pobranego od osób ze schorzeniami nowotworowymi i osób zdrowych różniły się aktywnością enzymatyczną oraz pod względem biotypu enzymatycznego. Na podstawie uzyskanych wyników wydaje się, że istnieje konieczność określenia dalszych biotypów obejmujących inne kombinacje hydrolaz oraz oceny lekooporności w zależności od biotypu.