Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Indukcja oporności szczepów Candida albicans na chemioterapeutyki przeciwgrzybicze z grupy azoli

Autor:
Piotr Jakoniuk, Paweł Sacha, Piotr Wieczorek, Marta Zalewska, Katarzyna Leszczyńska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2007
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
31
Strona końcowa:
35
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
triazole, cyklofosfamid, indukcja oporności przeciwgrzybiczej, Candida albicans
Czytaj

Wprowadzenie: Najczęstszą przyczyną zakażeń grzybiczych są patogenne szczepy Candida albicans. Ryzyko infekcji oportunistycznych wzrasta u pacjentów poddanych immunosupresji w czasie terapii nowotworów, przeszczepu organów lub szpiku kostnego oraz HIV. Powszechne stosowanie nowych leków przeciwgrzybiczych, zwłaszcza flukonazolu, jest przyczyną selekcji szczepów Candida albicans opornych na ten triazol. Cel badań: Celem badań była ocena zdolności indukowania oporności u wrażliwych szczepów Candida albicans przez flukonazol i itrakonazol w połączeniu z cyklofosfamidem lub bez niego. Materiał i metody: Analizowano rozwój oporności na flukonazol i itrakonazol u 6 szczepów Candida albicans hodowanych na podłożu stałym (RPMI1640 agar), zawierającym różne stężenia leków. Oporność szczepów Candida albicans oceniano z zastosowaniem E-testów. Wyniki: Rozwój oporności na triazole następował bardzo szybko, a stopień oporności zależał od typu leku zawartego w podłożu. Najwyższe wartości MIC flukonazolu to 128 i 64 mg/l uzyskano w przypadku szczepów hodowanych na podłożu zawierającym flukonazol i 10 mg/l cyklofosfamidu. Po pasażach na podłożu bez leków wartości MIC szczepów opornych powracały do wartości uzyskanych ze szczepami macierzystymi. Wnioski: 1. Indukcja oporności szczepów Candida albicans przez flukonazol była wyższa aniżeli przez itrakonazol. 2. Triazole w kombinacji z cyklofosfamidem były bardziej efektywne w indukcji oporności.