Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Szczepionki grzybicze - współczesne możliwości i ograniczenia

Autor:
Bożena Dworecka-Kaszak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2007
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
63
Strona końcowa:
71
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby, szczepionki, DNA, immunizacja
Czytaj

W ostatnich latach obserwuje się wzrastający odsetek zakażeń grzybiczych, w tym również układowych. Praktyka lekarska w zasadzie nie dysponuje skutecznymi szczepionkami uodporniającymi przeciwko zakażeniom grzybami. Dostępne są tylko szczepionki przeciwko dermatofitom oparte na zawiesinach hodowli grzybów do stosowania jedynie u zwierząt. Trudności w uzyskaniu swoistego preparatu przeciwgrzybiczego wynikają z dużego zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego grzybów i zróżnicowanych mechanizmów patogenezy zakażeń grzybiczych. Marginalny udział odpowiedzi humoralnej w obronie przeciwgrzybiczej powoduje, że istnieją trudności w uzyskaniu skutecznych szczepionek. Nowe kierunki badań mają na celu opracowanie bezpiecznych przeciwgrzybiczych szczepionek genetycznych, podjednostkowych, zawierających wybrane immunogeny w postaci rekombinowanych białek lub w postaci „nagiego DNA". Rekombinowanymi białkami pochodzenia grzybiczego stosowanymi obecnie eksperymentalnie do immunizacji zwierząt są między innymi białka szoku cieplnego hsp60 Coccidioides immitis, antygen WI-1 z Blastomyces dermatitidis, i p55 z Pneumocystis carinii.