Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzyby u pacjentów z chorobami pęcherzowymi i tkanki łącznej -ocena metodą NCCLS wrażliwości szczepów Candida na ketokonazol

Autor:
Jolanta Kwaśniewska, Grażyna Loga, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Woźniacka, Bożena Dziankowska-Bartkowiak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2000
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
95
Strona końcowa:
98
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby drożdżopodobne, Candida, wrażliwość na leki przeciwgrzybicze, ketokonazol
Czytaj

Spośród 31 pacjentów z chorobami pęcherzowymi i tkanki łącznej, poddawanych przewlekłej immunosupresji, u 27 osób wyodrębniono z narządów płciowych, skóry i jamy ustnej szczepy z gatunków C. albicans i C. parapsilosis u 17 chorych stwierdzono obecność grzybów w 2-5 ogniskach. Celem prezentowanej pracy była ocena za pomocą metody NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards) wrażliwości na pochodną azolową - ketokonazol, szczepów C. albicans i C. parapsilosis wyodrębnionych z narządów płciowych, jamy ustnej i skóry pacjentów z chorobami pęcherzowymi i tkanki łącznej. Zakres stężeń leku wahał się od 0,0156 do 16 mg/l. Kontrolę stanowiły szczepy referencyjne: C. albicans ATCC 90028 i C. parapsilosis ATCC 90018. Dla wszystkich zbadanych szczepów uzyskano wartości najmniejszego stężenia ketokonazolu hamującego w podłożu płynnym wzrost grzyba. Dla 11 szczepów C. albicans wyodrębnionych z narządów płciowych i 16 ze skóry wartości MIC ketokonazolu wahały się od 0,0312 do 0,125 mg/l, dla 23 wyodrębnionych z treści jamy ustnej - od 0,0156 do 1 mg/l, zaś dla 3 szczepów C. parapsilosis wyizolowanych ze skóry - od 0,125 do 0,5 mg/l. Wartości MIC ketokonazolu uzyskane dla szczepów C. albicans wyodrębnionych z zarażeń 2- lub 3-ogniskowych pojedynczego pacjenta (z uwzględnieniem danych dla szczepów pochodzących z jamy ustnej) u 10 spośród 17 chorych z zarażeniami wieloogniskowymi były takie same lub różniły się zaledwie dwukrotnie. Dla większości szczepów C. albicans wartości MIC ketokonazolu wyniosły 0,0312 i 0,0625 mg/l, były więc zawarte w zakresie niższych stężeń leku. Uzyskane wyniki wskazują zatem na wysoką wrażliwość na ketokonazol szczepów Candida wyhodowanych z ontocenozy narządów płciowych, skóry i jamy ustnej pacjentów z chorobami pęcherzowymi i tkanki łącznej.