Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola pierwiastków metalicznych w biologii grzybów drożdżopodobnych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji wapnia

Autor:
Elżbieta Krajewska-Kułak, Wiaczesław Niczyporuk
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
1998
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
111
Strona końcowa:
117
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby drożdżopodobne, pierwiastki metaliczne, wapń
Czytaj

W rozwoju grzybów chorobotwórczych dużą rolę odgrywają czynniki fizykochemiczne. Do ich wzrostu niezbędne są także pierwiastki metaliczne, takie jak: potas, magnez, żelazo, cynk, miedź, wapń, gal, mangan, molibden, wanad i skand. Są one kofaktorami enzymów oraz pełnią liczne funkcje metaboliczne. Pierwiastki te odgrywają rolę w wytwarzaniu zarodników, dojrzewaniu i rozwoju strzępek, w różnych reakcjach enzymatycznych oraz fermentacyjnych, w utlenianiu cukrowców, aktywowaniu wielu układów enzymatycznych, w wiązaniu się DNA z czynnikiem transkrypcji, w syntezie RNA. Szczególną rolę odgrywa wapń. Na metabolizm komórki grzybów wpływa za pomocą kalmoduliny (wieloczynnościowego receptora dla jonów Ca2+), cyklofiliny (cytoplazmatycznego wewnątrzkomórkowego białka) oraz kalcyneuriny (białkowej fosfatazy). Stwierdzono, że powszechnie stosowane azolowe leki przeciwgrzybicze (ketokonazol, bifonazol, klotrimazol, mikonazol, ekonazol) mają zdolności blokowania kalmoduliny.